MP CMS - System Zarządzania Treścią

Prostota obsługi, wielkie możliwości

AUTORYZACJA!
Dostęp do instrukcji oraz poradników tylko po zalogowaniu. Jeśli jesteś naszym Klientem i nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się z Administratorem.

Zapis zmian w wersjach MP CMS obejmuje modyfikacje pomiędzy poszczególnymi wydaniami. Wyróżniliśmy najistotniejsze wersje od oznaczonej 2.5 (która to była pierwszą wersją wypuszczoną do sprzedaży) oraz istotniejsze zmiany jakie zaszły w nich w odniesieniu do poprzedzającego wydania.

Lista zmian nie obejmuje mało znaczących korekt oraz poprawek bezpieczeństwa.

Legenda:

- Dodanie nowej funkcji/opcji w porównaniu do wersji wcześniejszej

- Usunięcie zbędnej lub przestarzałej funkcji/opcji w odniesieniu do wersji poprzedniej

- Modyfikacja istniejącej już funkcji/opcji, migracja na inną bibliotekę lub aktualizacja skryptu

- Naprawienie błędu - błędy mało istotne lub poprawki bezpieczeństwa nie są wyszczególnione

- Wycofanie wsparcia dla opcji/funkcji oznacza najczęściej usunięcie jej przy kolejnej wersji.

Changelog:

5.5 lipiec, 2017

 Dodano

 • (admin panel) TinyMCE - Plugin do implementacji ikon Font Awsome 4.7 z poziomu edytora wizualnego
 • (admin panel) Definiowanie Google Map API Key dla map
 • (admin panel) Możliwość wczytania przycisków facebook standard lub pluginu jQuery jssocial 1.50
 • szablon) Redukcja zapytań (request) dla plików js + css
 • (szablon) Przeniesienie wygenerowanego javascript i style z shortcode na koniec kodu HTML
 • (szablon) Asynchroniczne wywołanie zewnętrznych plików javascript,
 • (źródło) Rozszerzenie cache przeglądarki
 • (źródło) Kompresja gzip dla plików .js i .css
 • (źródło) Automatyczne i periodyczne  czyszczenie skompresowanych plików po stronie serwera
 • (źródło) Dodane shortcodes: [youtube-bg*] (dla sekcji one-page)

Usunięto

 • (szablon) Zbędne komentarze w kodzie HTML, javascript i css

Wycofane (Deprecated)

 • (szablon) Do usunięcia w następnej wersji shortcode [contact-form*] na rzecz planowanego [form=*]

Zmieniono

 • (admin panel) Ustawienia / Ustawienia Facebook > Ustawienia Społecznościowe z dodatkowymi opcjami
 • (szablon) Google Maps pobieranie znaczników AJAX > JSON
 • (szablon) Aktualizacja jQuery 1.10 > 3.2
 • (szablon) Aktualizacja Font Awsome 4.2 > 4.7
 • (szablon) Zmodyfikowano niewspierane w jQuery 3+  metody - między innymi używane "live()" 
 • (szablon) Aktualizacja Flexslider 2.2 > Flexslider 2.6
 • (szablon) Aktualizacja biblioteki menu Superfish 1.4.1 > 1.7.9
 • (szablon) Optymalizacja bazowych grafik i elementów szablonu
 • (źródło) Aktualizacja Facebook PHP SDK v3 >  PHP SDK v5
  • Zmiana autoryzacji logowania do Facebook API v 2.3 > v 2.9
 • (źródło) Aktualizacja biblioteki PHPMailer 5.2.9 > PHPMailer 5.2.23

  Naprawiono

 • (szablon) Responsywny dynamicznie dzielony widok karuzeli Flexslider


5.0 marzec, 2017

Dodano

 • (admin panel) Możliwość tworzenia sekcji one-page w każdej zakładce
  • Strona Tradycyjna lub One-Page
  • Wymiary sekcji: szer/wys
  • Kolejność sekcji
  • Treść z TinyMCE lub wczytywany  moduł/panel
  • Zdjęcie tła sekcji: scroll, fixed, paralax
  • Kolory: tekstu, tła, tytułów
  • dowolne id sekcji (używane w css)
 • (admin panel) Opcja tworzenia modułów dla sekcji one-page
 • (admin panel) Opcja tworzenia rozbudowanych Google Maps
 • (szablon) Renderowanie strony one-page w oparciu o bibliotekę FullPage
 • (szablon) Renderowanie Google Maps
  • Możliwość osadzenia wielu map na jednej stronie
  • Nieograniczona ilośc znaczników (markers) z pliku php
  • Wskazówki dojazdu i inne
 • (źródło) Dodane shortcodes:[background-album-slider=*], [map=*]
 • (źródło) Wywołanie i tablicowanie modułów poszerzone o moduły sekcji one-page

Usunięto

 • (źródło) Widoczność aliasu/linku w pasku adresu dla strony głównej (/index)
 • (źródło) Shortcode [background-gallery=*] oraz [background-slider=*] wykorzystujące Supersized 2.0

Zmieniono

 • (admin panel) Aktualizacja TinyMCE 4.1 > 4.5
 • (źródło) generowanie podziału strony i paginacji


4.8 czerwiec, 2016

Dodano

 • (admin panel) Zarządzanie multimediami podczas edycji strony w zakładce Obrazy i Multimedia (4)
 • (admin panel) Definiowanie miniatury (głównego zdjęcia) albumu
 • (szablon) Multimedia (m.in. pokaz slajdów) jako miniatury stron w kategorii [link]
 • (źródło) Dostęp do albumu bezpośrednio z prywatnego linku
 • (źródło) Dodane shortcodes: [admin*] , [member*] , [date*] , [time*] , [youtube*]

Usunięto

Wycofanie (Deprecated)

 • (źródło) Planowane do usunięcia w przyszłości shortcode [background-gallery=*] oraz [background-slider=*] wykorzystujące Supersized 2.0
 • (źródło) Planowane do usunięcia w przyszłości shortcode [google-map*] w miejsce [map=*]

Zmieniono

 • (admin panel) Skalowanie miniatur grafik w podglądzie galerii i albumu
 • (źródło) Unikalny identyfikator (hash) folderu albumu na serwerze


4.5 luty, 2015

Dodano

 • (admin panel) TinyMCE - umieszczanie shortcode
 • (admin panel) Zmiana kolejności allbumów w galerii za pomocą drag&drop
 • (szablon) Dodatkowe widoki kategorii stron
 • (źródło) Dodane shortcodes: [gallery-album-slider=*] , [background-slider-full=*] , [background-slider=*] , [hide*] , [google-map]
 • (źródło) Dynamiczne wgrywanie i przycinanie zdjęcia profilowego
 • (źródło) Parsowanie shortcode w panelach i widgetach

Usunięto

 • (źródło) Wycofanie MP CMS Sklep

 Zmieniono

 • (admin panel) Aktualizacja TinyMCE 4.0 > 4.1
 • (szablon) Aktualizacja Fancybox 1.3 > Fancybox 2.0
 • (źródło) Aktualizacja biblioteki PHPMailer 5.0.2 > PHPMailer 5.2.9
Wycofane wsparcie dla wersji MP CMS Sklep 4.0


4.0 maj, 2014

Dodano

 • (admin panel) Możliwość ustawienia dowolnej strony lub kategorii jako strony startowej
 • (admin panel) Zmiana kolejności zdjęć w albumie za pomocą drag&drop
 • (admin panel) TinyMCE - umieszczanie przycisków i boksów Bootstrap
 • (szablon) Prezentowanie slider, carousel poprzez Flexslider 2.2
 • (szablon) Implementacja biblioteki Isotope 2.0 do prezentowania zdjęć oraz kategorii stron
 • (źródło) Shortcodes: [image=*] , [album-slider=*] , [album-fit=*] , [gallery-fit=*] , [album-big=*] , [accordion*]
 • (źródło) Tłumaczenie dla wszystkich używanych w szablonie funkcji (Polski/Angielski)

Usunięto

 •  (źródło) Rezygnacja ze zdefiniowanych stron: strona główna, kontakt, albumy

Zmieniono

 • (admin panel) Rozszerzone zarządzanie stronami oraz kategoriami - pogrupowanie opcji edycji:
  1. Ustawienia Podstawowe
  2. Ustawienia Dodatkowe
  3. Układ Strony i Panele
  4. Obrazy
 • (admin panel) wizualny sposób przypisywania modułów do podstrony
 • (admin panel) Aktualizacja TinymCE 3.5 > 4.0
 • (admin panel) TinyMCE - obsługa multimediów: migracja KCFinder > Responsive File Manager
 • (admin panel) Obsługa multimediów: migracja KCFinder > Responsive File Manager
 • (szablon) Wydzielenie funkcji szablonu ze źródła CMS
 • (szablon) Możliwość użycia więcej niż jednego szablonu - szablon indywidualny dla podstrony
 • (szablon) Responsywność: migracja Skeleton 1.1 > Bootstrap 2.3.1
 • (szablon) Prezentowanie zdjęć  - migracja: PrettyPhoto 3.1 > Fancybox 1.3
 • (szablon) Połączenie stałych bibliotek jQuery w jeden plik .js


3.0 czerwiec, 2013

Dodano

 • (admin panel) TinyMCE - obsługa multimediów w poprzez KCFinder 
 • (admin panel) Zarządzanie wieloma galeriami
 • (admin panel) Zarządzanie wieloma menu
 • (źródło) Obsługa shortcodes: [slider=*] , [album=*] , [galeria=*] , [contact-form*] , [carousel=*]
 • (źródło) Implementacja biblioteki PHPMailer 5.0.2
 • (źródło) Dodatkowa lokalizacja paneli/widgetów: prawe, lewe, nad stopką

Usunięto

Zmieniono

 • (admin panel) Obsługa multimediów:  migracja prosty menedżer PHP > KCFinder (obrazy + pliki)


2.5 marzec, 2013

Wdrożenie CMS pod nazwą  MP CMS Standard, MP CMS Pro, MP CMS Sklep w wersjach 2.5
 • (admin panel) Zarządzanie Treścią
  • Zarządzanie stronami (edycja poprzez TinyMCE 3.5,  przypisywanie do kategorii, podpinanie paneli, ustawienia aliasów, wgrywanie miniatury dla kategorii i Facebook Open Graph
  • Zarządzanie kategoriami stron
  • Zarządzanie sliderem i slajdami
  • Zarządzanie i edycja menu
  • Zarządzanie panelami (widgetami)
   • (źródło) Umiejscowienie w nagłówku
   • (źródło) Umiejscowienie nad treścią
   • (źródło) Umiejscowienie w stopce
  • Zarządzane poprzez PHP obrazami (multimedia)
  • Zarządzanie albumami
 • (admin panel) Zarządzanie Użytkownikami
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi
 • (admin panel) Ustawienia
  • Ustawienia strony i cms
  • Ustawienia dla Facebook Open Graph
  • Ustawienia Google Analitics
  • Ustawienia rejestracji
 • (szablon) Szablon RWD w oparciu o Skeleton 1.1
 • (szablon) Wielopoziomowe menu przy użyciu biblioteki Superfish 1.4.1
 • (źródło) Generator sitemap.xml
 • (źródło) Wyszukiwarka treści + generator tagów
 • (źródło) Podstrony PHP: strona główna, kontakt, albumy, strony, kategorie stron