MP CMS - System Zarządzania Treścią

Prostota obsługi, wielkie możliwości

AUTORYZACJA!
Dostęp do instrukcji oraz poradników tylko po zalogowaniu. Jeśli jesteś naszym Klientem i nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się z Administratorem.
W kategorii: Porady
Przed przystąpieniem do tworzenia fotobloga proszę zapoznać się przede wszystkim z poradnikiem Jak utworzyć album? Zebrane tam informacje pomogą zrozumieć mechanizm dodawania zdjęć oraz sposobów ich prezentacji w zakładkach.

Aby utworzyć zakładkę przypominającą w działaniu blog wykorzystujący galerie należy wykonać szereg czynności dodatkowych opisanych w osobnych poradnikach to znaczy:

 1. Utworzyć Moduły i widgety które jeszcze nie istnieją a mają zostać przypisane do wpisów
 2. Utworzyć i skonfigurować Kategorię do której zostanie przypisany przyszły wpis na blogu
 3. Utworzyć Albumy i wgrać do nich odpowiednio przygotowane zdjęcia
 4. Utworzyć Stronę, przypisać do kategorii, połączyć ją z albumem lub zdjęciami

Generalnie kolejność wykonania tych czynności jest obojętna, nie można jednak umieścić wpisu na blogu wykorzystującego kategorię i albumu ze zdjęciami, jeśli nie zostały wcześniej utworzone. Można potem po zapisaniu wpisu przejść do kreatora Kategorii a po jej utworzeniu wrócić do zarządzania stronami gdzie podczas edycji takiego wpisu przypisze się dopiero Kategorię, jednak jest to droga na około.

Dlatego też sugerujemy zachowanie takiej kolejności jak powyżej.

Jeśli nie mamy zamiaru dodawać nowych rodzajów paneli dla kategorii lub wpisów lub zostały one utworzone przez nas podczas tworzenia strony www, lub też chcemy wykorzystać już istniejącą kategorię, można ominąć  dane kroki 1 i / lub 2.

W przypadku gdy nie mamy utworzonego jakiegoś panelu lub Kategoria służąca za blog jeszcze nie istnieje, sugerujemy zapoznanie się ze wszystkimi etapami. Gdy któryś z etapów nie jest potrzebny gdyż dodają Państwo wpis po raz kolejny lub też my w  ramach usługi przygotowaliśmy funkcjonowanie bloga, etapy te mogą zostać pominięte.

Etap 1 - panele i moduły

Podczas procesu projektowania Strony WWW tworzymy wszystkie moduły i panele które planowaliście Państwo wykorzystywać w zakładkach, dlatego też etap ten w przypadku 90% Klientów może zostać pominięty gdyż Panele wykorzystywane w Kategorii lub na Stronie (zakładce) powinny już być utworzone. Gdyby jednak się tak nie stało proszę zapoznać się z poniższym poradnikiem.
Orientacyjny czas tworzenia panelu 1 min - 5 godz.

Podczas tworzenia każdego wpisu i każdej Kategorii, Administrator ma możliwość przypisania im modułów i paneli. Podstawowe moduły jak logo, menu, stopka, boksy itd są tworzone zawsze przez nas w ramach usługi. Ustalamy ich wygląd, sposób funkcjonowania.

Może się jednak zdarzyć że zechcą Państwo utworzyć dodatkowe menu dla bloga, panel z najpopularniejszymi wpisami czy najczęściej czytanymi artykułami którego nie było w standardzie. W takim przypadku należy przejść w Panelu Administracyjnym do zakładki Zarządzanie Treścią >> Panele by dany Panel utworzyć. Jeśli Panel ma wykorzystywać istniejący już moduł wystarczy go odpowiednio skonfigurować. W przeciwnym wypadku należy go utworzyć od zera.

W zależności od potrzeb można tworzyć panele wykorzystujące język PHP (dla zaawansowanych) lub HTML (dla średnio zaawansowanych).

Odradzamy tworzenie paneli wykorzystujących PHP osobom niedoświadczonym gdyż może to utworzyć lukę bezpieczeństwa w dostępie do strony

Aby utworzyć panel wykorzystywany w zakładkach i kategoriach należy po zalogowaniu do Panelu Administratora:

 1. Kliknąć ikonę Moduły umieszczoną w zakładce Zarządzanie Treścią,
 2. Kliknąć na link [Dodaj nowy moduł] pod listą modułów,
 3. Nazwać moduł. Nazwa modułu widoczna jest tylko w Panelu Administracyjnym w tym kreatorze *,
 4. Wybrać pozycję - sekcje strony w której zostanie umieszczony. Moduł przypisany do danej sekcji nie może być wyświetlony w innej,
 5. Określić sugerowaną widoczność Modułu na karcie zarządzania Stronami i Kategoriami.
  1. Domyślnie Wyłączony oznacza że moduł będzie wyłączony dla nowo tworzonych kart ale będzie można go włączyć podczas tworzenia Strony i tworzenia Kategorii. Opcja dotyczy tylko włączenia go dla Stron tworzonych po utworzeniu Panelu.
  2. Domyślnie Włączony oznacza że dla każdej nowej zakładki moduł zostanie włączony podczas jej tworzenia - żeby nie został aktywowany będzie trzeba go wyłączać za każdym razem. Opcja dotyczy tylko włączenia go dla Stron tworzonych po utworzeniu Panelu. 
  3. Ukrycie Modułu oznacza że z poziomu edycji Stron i Kategorii moduł nie będzie mógł zostać wybrany. Jedynym sposobem włączenia go dla nowych i starych zakładek będzie punkt 9 poniżej. Opcja ta jest dobra dla paneli które w CMS muszą wystąpić ale nie są używane w zakładkach - jak np komunikat o pracach na serwerze używany tylko na jednej zakładce systemowej.
 6. Ustawić Dostęp do Panelu. Panel z ograniczeniami dostępu będzie niewidoczny dla reszty odbiorców,
 7. Ustawić Typ Panelu. Typ Panelu umożliwia wprowadzanie jego treści przez Administratora lub też wczytanie treści automatycznie przez CMS jeśli panel wykorzysta gotowy Moduł (plik).
  1. [Zawartość Standardowa] - treść Panelu można wprowadzić za pomocą edytora wizualnego lub przy pomocy HTML. Obsługa edytora wygląda identycznie jak w przypadku Zarządzania Stronami.
  2. [Zawartość w języku PHP] - treść Panelu wprowadzić można przy pomocy języka PHP. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości budowy modułu,
  3. Gotowe moduły - mogą zostać wczytane z pliku szablonu. Jest to zestaw najpopularniejszych paneli i modułów. W przypadku niektórych wymagają dodatkowej konfiguracji jak zdefiniowania jaki element o jakim ID mają wczytać.
 8. W zależności od typu Panelu / Modułu wprowadzić jego zawartość.
  1. [Zawartość Standardowa] - wprowadzić za pomocą edytora TinyMCE zawartość tekstową, umieścić zdjęcie, wczytać album za pomocą krótkich kodów, zbudować bloki za pomocą HTML itd
  2. [Zawartość w języku PHP] - wprowadzić zawartość za pomocą konsoli tekstowej. Dzięki wykorzystaniu języka PHP możliwe jest wczytanie z bazy danych dowolnych elementów. Dodatkowo moduł można opatrzyć szatą graficzną dzięki JS i CSS. Konstrukcja Modułu przy pomocy konsoli wymaga znajomości języków programowania a także znajomości struktury bazy danych CMS'a
  3. Gotowe moduły - Wymagają co najwyżej zdefiniowania jaki element mają wczytać czyli czy moduł pokazu slajdów ma wczytać slajder o ID X czy Y, czy też moduł wybranych stron ma pokazać link do Strony A czy B. W przypadku niektórych modułów jak Formularz Kontaktowy czy Panel Logowania nic nie musi być definiowane - wystarczy taki moduł wczytać do Panelu.
 9. Jeśli moduł ma zostać wyświetlony w zakładce Kategorii już istniejącej lub na Stronie (wpisie) utworzonym wcześniej, można go przypisać do danych zakładek już teraz za pomocą okna Użyj modułu na stronie. Należy wybrać Nazwę Strony lub nazwę Kategorii w której moduł / panel się wyświetli po zapisaniu i włączeniu.
 10. Zapisać Moduł za pomocą przycisku Zapisz.
 11. Wrócić do listy modułów
 12. Za pomocą strzałek przesunąć dany Moduł definiując jego kolejność w stosunku do innych z tej samej sekcji.
 13. Włączyć Panel za pomocą opcji [Włącz]

* W przypadku jednego modułu - pokaz_wybrane_strony nazwa modułu wyświetli się na stronie internetowej jako nazwa Panelu. Wybierając więc ten typ modułu i nazywając go "Aktualności" nazwa ta wyświetli się na stronie internetowej w obrębie modułu jako jego tytuł.

Utworzony w ten sposób moduł należy wczytać dopiero w Etapie 2 lub Etapie 3
Tworzenie nowego modułu od zera wykorzystującego  język PHP więcej wymaga od autora modułu wiedzy z zakresu tego języka programowania a także innych pokrewnych jeśli moduł ma wykorzystywać w działaniu Java Script lub modułowi ma zostać nadany wygląd poprzez CSS. Obsługę tego typu modułu zalecamy tylko biegłym w programowaniu użytkownikom, gdyż źle skonstruowany moduł może doprowadzić do uszkodzenia strony www, utraty kontroli nad nią lub umożliwić włamanie hakerom.
Więcej na temat tworzenia nowych paneli w poradniku Jak utworzyć nowy panel / widget?

Etap 2 - kategorie

W przypadku większości projektów ustalają Państwo z nami czy strona internetowa ma mieć elementy bloga, czy będzie posiadała jakikolwiek Kategorie, dlatego też etap ten w przypadku 90% Klientów może zostać pominięty gdyż Kategorie wykorzystywane na Blog, Aktualności, Portfolio powinny byc juz utworzone i gotowe do użycia. Gdyby jednak się tak nie stało proszę zapoznać się z poniższym poradnikiem.
Orientacyjny czas tworzenia Kategorii 2 - 4 minuty

O tym czym są kategorię i jak je konfigurować możecie się Państwo dowiedzieć z instrukcji: Zarządzanie Kategoriami. O tym jak tworzyć Kategorie oraz jakiego typu Kategorie można utworzyć pisaliśmy już wcześniej w poradniku Jak utworzyć kategorię podobnych Stron?

Mechanizm tworzenia Kategorii wyglądać będzie więc podobnie z tym że dostosujemy go o konfigurację Kategorii pod wygląd bloga / fotobloga.

Aby utworzyć Kategorię która posłuży nam do zaprezentowania stron Bloga należy:

 1. Kliknąć ikonę Zarządzanie Kategoriami umieszczoną w zakładce Zarządzanie Treścią,
 2. W nowo otwartej zakładce nacisnąć przycisk Nowa Kategoria, która rozwija panel, który jest Oknem Edycji Kategorii,
 3. W pierwszej karcie Ustawienia Podstawowe uzupełnić: Nazwa Kategorii, Alias (przyjazny link), wybrać Język oraz Szablon Kategorii. Na potrzeby Fotobloga doradzamy wykorzystanie szablonu: Blog.
  W tym momencie można też wprowadzić treść Kategorii która będzie pewnego rodzaju wstępem do Kategorii - wyświetli się nad spisem Stron. Pole to nie jest obowiązkowe jednak jeśli zajedzie taka potrzeba może zostać uzupełnione.
 4. W drugiej karcie Ustawienia Dodatkowe można uzupełnić meta dane (opis i słowa kluczowe dla wyszukiwarki), zdefiniować dostęp do kategorii a także ustalić sposób prezentowania elementów dla stron wyświetlanych w zakładce danej kategorii (ilość stron pokazywanych na raz, miniatura, opis, opcje społecznościowe itd). Sposób ustawienia widoczności tych elementów zależy od indywidualnych preferencji Administratora
 5. W trzeciej karcie Układ Strony i Panele należy zwrócić uwagę które Panele / Widgety mają zostać do zakładki danej kategorii przypisane. W tym momencie można aktywować lub wyłączyć Panele utworzone w Etapie 1 lub też które utworzyliśmy dla Państwa w ramach projektu strony internetowej. Należy zwrócić uwagę czy wszystkie Panele które chcecie Państwo wyświetlić są aktywne.
 6. W czwartej karcie Obrazy i Multimedia definiujemy obrazek dla danej kategorii który zostanie wyświetlony tylko w mediach społecznościowych jak Facebook, czy Google+ podczas upubliczniania linku do kategorii (ustawienie nieobowiązkowe).
 7. Po zakończeniu uzupełniania kliknąć przycisk Zapisz.

W kroku 4 Administrator ma możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu zakładki Kategorii do swoich potrzeb. Zarówno pod względem ilości Stron prezentowanych jednocześnie a na pozycji zdjęć względem tekstu kończąc. poniżej zaprezentujemy więc przykładową konfigurację kategorii służącej za Fotoblog.

Ustawienia Kategorii

 • Szablon Blog,
 • Multimedia włączone,
 • Pozycja multimediów: pod tekstem,
 • Tagi stron wyłączone,
 • Informacje włączone,
 • Udostępnianie wyłączone,
 • Przycisk Czytaj włączony,
 • Limit znaków 500,
 • Limit stron: 3,
 • Sortowanie: data 
Samo utworzenie Kategorii oraz wybranie szablonu i widoczności Mediów nie nie da jeśli nie zostaną skonfigurowane odpowiednio Strony umieszczone w tej Kategorii. Dlatego też istotny jest Etap 3 i Etap 4.
Może się zdarzyć że mimo nadania określonej kolejności Stronom w Kategorii, realna kolejność będzie inna. Może to się zdarzyć w przypadku Kategorii typu 2 kolumny. Budowa tego szablonu ma zagwarantować idealne ułożenie Stron w przypadku gdy kontenery Stron byłyby różnej długości - np z powodu długości tytułu, tekstu lub wysokości zdjęć oraz w przypadku gdy zmienia się szerokość strony - responsywność. W takim wypadku skrypt samoistnie posortuje strony w taki sposób by wizualnie wyglądało to jak najkorzystniej ignorując ich kolejność. Jak widać na przykładzie poniżej - realna kolejność Stron to 17, 21, 20, 22 (wynika z daty publikacji). Gdy zmniejszona zostaje szerokość Strony i zmienia się ułożenie tekstu w każdym kontenerze - w momencie gdy kontener 17 i 20 wydłużają się o wysokość napisu "Czytaj więcej", reszta kontenerów układa się taki sposób by próbować wyrównać dolną krawędź treści - czyli na przemiennie.

Przykład działania biblioteki Isotope:  1 | 2 | 3

Etap 3 - albumy i zdjęcia

Orientacyjny czas tworzenia  Albumu ze zdjęciami  2 - 5 minut
(nie licząc czasu na obróbkę zdjęć)

Jest to istotny etap w przypadku Stron wykorzystujących zdjęcia i albumy. Szczegóły tworzenia albumów i wgrywania zdjęć zostały opisane w poradniku Jak utworzyć album / galerię? dlatego też nie będziemy powtarzać opisanych tam informacji i wskazówek. Poniżej w skrócie opiszemy tylko cały proces wgrywania zdjęć do albumu począwszy od obróbki zdjęcia a kończąc na ustawieniu kolejności zdjęć:

 1. Zrobić zdjęcia i wgrać na komputer ;)
 2. Obrobić zdjęcia za pomocą programu graficznego tak by ujednolicić ich wymiary to znaczy aby zdjęcia poziome miały takie same wymiary w pikselach (szerokość i wysokość) i podobnie zdjęcia w orientacji pionowej. Istotne jest by wymiary zdjęć były takie same czyli np 800px x 600px pikseli lub 1280px x 960px. Proces ten wymaga znajomości programów graficznych oraz wymaga od Administratora trochę czasu.
 3. Zoptymalizować zdjęcia pod kątem strony www w miarę możliwości zmniejszając ich rozdzielczość oraz jakość - odradzamy umieszczanie na serwerze bowiem zdjęć w formacie .png lub zdjęć o wielkości powyżej 300kb w przypadku gdy na jednej stronie ma być pokazanych na raz więcej niż 5-10 zdjęć. Doradzamy rozdzielczość nie większą niż 1280px szerokości i jakość pliku .jpg na 90%.
 4. Utworzyć album do którego będą wgrywane zdjęcia
 5. Kliknąć na ikonę Galeria umieszczoną w zakładce Zarządzanie Treścią,
 6. Wybrać Galerię z rozwijanej listy i kliknąć przycisk Wybierz Galerię,
 7. Wpisać nazwę Albumu.
 8. Określić dostęp do albumu,
 9. Nadać miniaturkę albumu widoczną tylko w Panelu Administracyjnym
 10. Zapisać Album
 11. Aby zmienić kolejność albumu najechać myszką na boks danego albumu aż pojawi się ikonka (lub podobna - zależnie od przeglądarki),
 12. Kliknąć lewym przyciskiem myszy (LPM) na wybranym Albumie aby go "chwycić".
 13. Trzymając wciśnięty przycisk myszy przesunąć dany Album w wybrane miejsce. Jeśli chcemy wybrać nową lokalizację znajdującą się poza ekranem, trzymając nadal wciśnięty przycisk myszy proszę przewinąć ekran w dół/górę przy pomocy kółka w myszce.
 14. Upuścić Album w wybranym miejscu. Kolejność wszystkich albumów zostanie w tym momencie zaktualizowana i zmiana będzie widoczna od razu na stronie www przez internautów.
 15. Aby dodać zdjęcia do wybranego albumu można kliknąć:  tytuł albumu, miniaturę albumu, lub link "Dodaj".
 16. Jednym ze sposobów wgrywania zdjęć do albumu jest metoda wykorzystująca javascript  która pozwala wgrać kilka zdjęć na raz. Aby z niej skorzystać należy wybrać kartę Dodaj kilka zdjęć bez opisów,
 17. Kliknąć przycisk Wgraj Zdjęcia
 18. Przy pomocy okna wybrać zdjęcia z dysku.
 19. Aby wybrać kilka zdjęć z tego samego katalogu (folderu) należy klikać zdjęcia na dysku mając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze komputera.
 20. Kliknąć przycisk Otwórz - zdjęcia spełniające wymagania formatu (jpg), rozmiaru (poniżej 500kb) i wymiarów (poniżej 1900px szerokości) zostaną wgrane na serwer.
 21. Aby zmienić kolejność zdjęć w albumie należy najechać myszką na boks danego zdjęcia aż pojawi się ikonka (lub podobna - zależnie od przeglądarki),
 22. Kliknąć lewym przyciskiem myszy (LPM) na wybranym Zdjęciu aby je "chwycić".
 23. Trzymając wciśnięty przycisk myszy przesunąć dane Zdjęcie w wybrane miejsce. Jeśli chcemy wybrać nową lokalizację znajdującą się poza ekranem, trzymając nadal wciśnięty przycisk myszy proszę przewinąć ekran w dół/górę przy pomocy kółka w myszce.
 24. Upuścić Zdjęcie w wybranym miejscu. Kolejność wszystkich zdjęć zostanie w tym momencie zaktualizowana i zmiana będzie widoczna od razu na stronie www przez internautów jeśli album już jest gdzieś wczytany.
 25. Wyjść z albumu linkiem Zamknij Album.
Punkt 2 jest istotny z punktu wizualnego sposobu prezentacji zdjęć. Podczas obróbki zdjęć  nadaje się im kontrast, filtry (sepia, czerń-biel itd), robi się ramki, łączy je w kolaż czy dodaje zaokrąglone rogi. Trzeba to zrobić w programie komputerowym zanim wgra się zdjęcia na stronę www.
Dla punktów 16-20 możliwe są inne sposoby wgrywania zdjęć o czym w poradniku  Jak utworzyć album / galerię?
Proszę pamiętać by zdjęcia przyciąć do jednakowych wymiarów. Zdjęcia nawet z tego samego aparatu mogą mieć różne wymiary co wpłynie negatywnie na wygląd albumów a tym samym Kategorii je wykorzystujących.
Limity domyśle dla zdjęć w albumach to: rozmiar 550kb, wymiary 1800 x 1600px, formaty: jpg, gif

Etap 4 - tworzenie strony

Orientacyjny czas tworzenia Strony 3 - 10 minut
(nie licząc czasu na  pisanie tekstu do zakładki)

Tworzenie Strony która posłuży nam za wpis na blogu jest najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym (poza obróbką zdjęć z etapu 3) elementem tworzenia Fotobloga. Wymaga zarówno napisania tekstu do zakładki, jak i połączenia jej z multimediami jak albumy i zdjęcia. To od ustawień w tej zakładce zależeć będzie w jaki sposób zdjęcia zostaną wyświetlone w podglądzie kategorii a ustawienia dodatkowe jak meta opisy czy multimedia wpłyną na widoczność wpisu w Google i na portalach społecznościowych.

Aby utworzyć nową stronę należy w Panelu Administracyjnym (okno główne) kliknąć ikonę Zarządzanie Stronami w zakładce Zarządzanie Treścią. Następnie wybrać ikonę Nowa Strona w sekcji Nawigacja. Otworzona zostanie nowa zakładka z czterema (4) kartami służąca do tworzenia Strony (wpisu,zakładki) w serwisie www.

Tworzenie Strony (w tym przypadku wpisu multimedialnego dla bloga) podzielić można od tego miejsca na 4 etapy zgodnie z kartami zarządzania Stronami:

 1. Treść i Ustawienia Podstawowe - Wstępna konfiguracja Strony i uzupełnienie treści
 2. Ustawienia Dodatkowe - Zaawansowana konfiguracja strony
 3. Układ Strony i  Aktywne Panele - Ustalenie wyglądu i układu strony
 4. Obrazy i Multimedia - Przypisanie zdjęć do Strony, które to zdjęcia wyświetlą się w Kategorii
Przed przystąpieniem do tworzenia Strony (wpisu) warto rozważyć napisanie tekstu na przykład w notatniku. Wiele osób preferuje taką formę pisania i tylko prze klejenie tak utworzonej treści.

1. Treść i Ustawienia Podstawowe

Przed przystąpieniem do wpisywania treści Strony należy zdecydować czy będzie to treść standardowa czy pisana w języku PHP. W zależności od tej decyzji należy zmienić Typ Danych w karcie Ustawienia Dodatkowe. Pisanie w konsoli w języku PHP zalecamy tylko zaawansowanym użytkownikom.

Ta karta odpowiedzialna jest za istotne elementy nowo tworzonej strony jak:

 • Tytuł - widoczny zarówno przy stronach w Kategorii jak i po otwarciu Strony,
 • Alias - czyli link do Strony używany w różnych miejscach serwisu jak i poza nim )Google, Bing),
 • Fragment - opisuje w kilku zdaniach Stronę w podglądzie Kategorii (może zostać skrócony ustawieniami Kategorii),
 • Treść - widoczna jest tylko po otworzeniu Strony czyli wejściu w Stronę z Kategorii,
 • Tagi - widoczne mogą być zarówno przy Stronach w Kategorii (dostosowanie w ustawieniach Kategorii) jak i po otwarciu Strony (Ustawienia Dodatkowe poniżej)

Wstępna konfiguracja nowo tworzonej strony powinna wyglądać następująco:

 1. Określenie Tematu - czyli tytułu wpisu na blogu. Tytuł ten zostanie wyświetlony w kategorii do której zostanie przypisana Strona, w treści Strony jeśli Ustawienia Dodatkowe dopuszczą jego wyświetlanie oraz w wyszukiwarkach internetowych i w mediach społecznościowych jeśli nie zostanie zdefiniowany Meta Title w karcie Ustawienia Dodatkowe.
 2. Zdefiniowanie Aliasu nie jest wymagane jednak wpłynie pozytywnie na wygląd linku do strony / zakładki. Jeśli autor nie uzupełni aliasu link przyjmie formę adres-domeny.pl/[ID]-[tytuł-strony] gdzie tytuł strony zostanie pozbawiony polskich znaków oraz wszelkie spacje zostaną zamienione na myślniki. W przypadku uzupełnienia Aliasu może on dowolną formę (nazwę) nawet nie związaną z tytułem Strony czyli adres-domeny.pl/[alias].
  Alias dla każdej tworzonej strony musi być unikalny - nie może być już wykorzystywany przez inną Stronę / zakładkę.
 3. Rodzic może zostać pominięty w przypadku wpisów na blogu
 4. Zdefiniowanie Typu Strony określa zarówno język użyty do tłumaczeń plików językowych, komentarzy czy formularzy jak i szablon przypisany do danego typu. Dla wersji CMS Standard możliwy jest tylko domyślny Typ Strony.
 5. Dostęp pozwala określić jaki typ odbiorców może mieć wgląd w daną stronę. Dostęp Strony Publiczny pozwala wyświetlić stronę wszystkim internautom. Dostęp Prywatny ukryje stronę na liście Stron w Kategorii. Dostęp dla użytkowników pozwoli wyświetlić stronę Tylko użytkownikom zalogowanym i Administratorom. Dostęp dla Administratora da dostęp i wgląd tylko Administratorom.
 6. Status - aby Strona była widoczna w Kategorii i żeby był do niej dostęp linkiem bezpośrednim (np z Google) musi być aktywna.
 7. Kategoria określa w jakiej kategorii głównej zostanie umieszczona dana Strona. Wystarczy z rozwijanej listy wybrać interesującą Kategorię. Należy Pamiętać że ograniczenie dostępu (jeśli jest) tej Kategorii może zablokować wyświetlanie Strony. Więcej o dostępie
 8. Kategoria Dodatkowa nie musi być jedna. Może być ich kilka - wystarczy klikać na ich nazwach lewym przyciskiem myszy mając wciśnięty przycisk Ctrl. umieszczenie Strony w kilku kategoriach będzie oznaczać że strona ta wyświetli się w zakładkach tych Kategorii. Tworząc Stronę ze zdjęciami noworodka, można przypisać ją do kilku Kategorii dzięki czemu dostęp do tej Strony będzie zarówno przez zakładkę kategorii np: Ludzie jak i Dzieci czy Dziewczynki. opcja jest przydatna jeśli blog czy portfolio ma rozgraniczenie na kilka Kategorii i dana strona pasuje do kilku z nich.
 9. Kolejność nie jest aktywna w najnowszej wersji CMS
 10. Wyświetlaj OD i DO sprawi że dana Strona wyświetli się dopiero po danej dacie ale zniknie z kategorii po upłynięciu daty końcowej. Opcja jest przydatna dla Stron którym chce się ustawić opóźnioną datę publikację (np podczas urlopu Administratora) lub też gdy publikacja Strony ma się zakończyć z daną datą (np aktualności). W przypadku bloga opcja raczej nie używana i można pozostawić puste.
 11. Fragment jest istotnym elementem dla wszystkich Stron umieszczanych w Kategorii. To właśnie fragment tekstu z tego pola zostanie wyświetlony przy liście Stron po wejściu w Kategorię. Fragment tego pola zostanie także wykorzystany jako meta opis (ang meta description) jeśli nie zostanie zdefiniowany Meta Opis z karty Ustawienia Dodatkowe.
 12. Uzupełnienie Treści jest podstawowym elementem fotobloga. Musi się tu znaleźć zarówno treść zakładki (tekst) w postaci opisu, jak i za pomocą krótkich kodów wczytane zdjęcia, albumy lub galerie. Treść tekstowa może zostać wpisana za pomocą edytora wizualnego jak i zostać wklejona z Word / Notatnika. W treści tej zakładki należy także wykorzystać kody wywołujące dane albumy lub zdjęcia z albumów. jak osadzone w nawiasach kwadratowych funkcje album=ID, image=ID czy image=ID,ID2,ID3.

  ID albumów lub zdjęć należy spisać z Zarządzania Galeriami  - ID jest przy każdym albumie i zdjęciu lub tez wygenerować kod, korzystając z generatora kodów dostępnego pod przyciskiem [Elementy] w pasku narzędzi Edytora Wizualnego. Więcej na temat osadzania albumów w poradniku: Jak utworzyć album galerię? w sekcji Wywoływanie galerii / albumów / zdjęć.
  Proszę pamiętać o obostrzeniach dotyczących formatowania tekstu o czym więcej w poradniku Jak utworzyć stronę / zakładkę? Jednocześnie jak widać na przykładzie poniżej, przypomnieć należy, że krótki kody nie mogą znajdować się wewnątrz akapitu - blok "p".
 13. Tagi pozwalają wyszukać inne Strony (wpisy) w obrębie serwisu www, zawierające w polu Treść dane słowo użyte jako Tag. Ważne jest więc by tagi wystąpiły w tej samej formie w treści strony. Jeśli więc chcemy wspomóc pozycjonowanie jakiejś zakładki której treść brzmi np:

  Oferta naszej firmy dotyczy produktów gastronomicznych takich jak: chleb, masło, napoje, alkohole.


  Tagi dla danej zakładki powinny wyglądać więc:

  oferta, chleb, masło, alkohole

  A nie:

  firma, produkty, chleb, masło, alkohole

  Żeby wykorzystać powyższe słowa jako tagi do wyszukiwarki należy zoptymalizować treść zakładki (SEO) poprzez używanie słów bez odmiany  czyli zdanie należy zmodyfikować by miało taki sam sens, ale żeby jego słowa dało się łatwiej wyszukać czyli:

  Nasza firma oferuje takie produkty gastronomiczne jak: chleb, masło, napoje, alkohole.
  Tagi nie są wymagane, można to pole pominąć, Jeśli Administrator nie chce ich upubliczniać można je uzupełnić a następnie ukryć w ustawieniach Stron (Ustawienia Dodatkowe) i Zarządzanie Kategoriami (Ustawienia Dodatkowe). Sama ich obecność w bazie danych doda je do Mapy Strony bez potrzeby pokazywania ich internautom.

Na tym etapie mamy już wstępny zarys nowej Strony która posłuży nam za wpis bloga. Teraz należy dostosować wygląd samej zakładki i dopełnić mediami wyświetlanymi w podglądzie Kategorii.

Trzy poniższe przykłady idealnie pokazują w jaki sposób wypełnienie pól Fragment i Treść wpływa na zawartość Strony oraz na sposób prezentowania jej w Kategorii. Zdjęcia widoczne w tym przykładzie (widoki z Afryki) ustawione zostaną dopiero w kroku 4: Obrazy i Multimedia

Proszę pamiętać by treść zakładki nie była przypadkowa - tekst, konstrukcję zdań oraz stylistykę trzeba tak dopracować by słowa wspomogły wyszukiwanie przez roboty internetowe, a także by osoba korzystająca z wyszukiwarki lub Tagów mogła łatwo przemieszczać się pomiędzy Stronami.
Po uzupełnieniu pola Treść proszę nie zmieniać ustawień Typ Danych w karcie Ustawienia Dodatkowe. Zmiana typu danych podczas edycji już istniejącej Strony także może doprowadzić do błędów składni i uszkodzić Zakładkę.

2. Ustawienia Dodatkowe

Po wprowadzeniu i sformatowaniu treści (co było najbardziej czasochłonnym i najtrudniejszym elementem) teraz wystarczy tylko dostosować wygląd zakładki (wpisu). Za pomocą tych opcji dostosować można widoczność elementów wewnątrz Strony takich jak komentarze czy przyciski mediów społecznościowych. Etap dostosowania wpisu polega więc na określeniu:

 1. Czy Tytuł Strony ma zostać wyświetlony nad treścią czy nie - w przypadku większości tworzonych stron jest to zalecane,
 2. Czy mają zostać pokazane informacje o stronie czyli: data dodania, kategoria, ilość wyświetleń,
 3. Czy mają zostać pokazane Tagi zdefiniowane w punkcie 13 powyżej,
 4. Czy mają zostać pokazane przyciski społecznościowe (typ i forma ich budowy określone zostają podczas tworzenia szablonu strony www),
 5. Czy mają zostać pokazane ikony pozwalające na zmianę rozmiaru czcionki,
 6. Czy włączone mają zostać komentarze i oceny (dostępność tych funkcji zależna jest od budowy szablonu),
 7. Czy pokazany ma zostać boks autora wpisu pod treścią strony Przykład,
 8. Czy akapity mają zostać automatycznie wyjustowane (tekst rozciągnięty na całą szerokość strony),
 9. Czy obrazki wewnątrz strony (nie mylić z elementami galerii) mają dawać cień,
 10. Czy strona ma dać możliwość podzielenia jej na fragmenty czyli każdy wpis może mieć dowolną ilość fragmentów z których każdy będzie włączany nawigacją i prezentujący inną treść pod tym samym tytułem Przykład
 11. Czy Meta Tytuł dla wyszukiwarek internetowych i mediów społecznościowych ma być inny niż realny Temat Strony określany w pkt 1 poprzedniej sekcji powyżej.
 12. Czy definiujemy autora strony dla tagu Meta Author,
 13. Czy ustalamy indywidualne słowa kluczowe dla danej strony co zalecamy - jeśli Słowa Kluczowe nie zostaną zdefiniowane, system wykorzysta Tagi. Jeśli nie zostaną zdefiniowane Tagi - przypisane zostaną słowa Kluczowe globalnie ustawione dla strony www czyli definiowane w Ustawienia >> Ustawienia Podstawowe >> Słowa Kluczowe,
 14. Czy definiowany będzie indywidualny opis w Meta Description. Jeśli nie zostanie definiowany wykorzystany zostanie fragment pola Fragment uzupełniany w poprzedniej sekcji w punkcie 11. Meta Description zostaje przycięte do 160 znaków więc uzupełniając to pole proszę zwięźle określić o czym jest dana zakładka. Meta Opis pokazywany jest pod tytułem strony w wynikach wyszukiwania oraz w mediach społecznościowych.

Dzięki temu Administrator jest w stanie dostosować Stronę / Wpis do swoich potrzeb pokazując tylko te elementy na których mu zależy. Istotne jest by podczas tworzenia każdej nowo tworzonej Strony opcje te ustawiać w analogiczny sposób aby sposób prezentacji treści w zakładkach był ujednolicony.

Aby ułatwić Administratorowi częste tworzenie Stron, CMS ma możliwość zdefiniowania domyślnych ustawień w tym edytorze. Dzięki temu kliknięcie ikonki Nowa Strona w celu tworzenia nowej zakładki za każdym razem ustawi te opcje w oczekiwany sposób. Jeśli więc autor wpisu chce by wszystkie tworzone w przyszłości Strony miały włączone Komentarze ale wyłączone Informacje o Stronach wystarczy że zdefiniuje to wcześniej w taki sposób w Panelu Administracyjnym w zakładce Ustawienia >> Ustawienia Stron.

Należy pamiętać że ustawienia domyślne zdefiniowane w Ustawieniach Stron dotyczyć będą tylko nowo tworzonych Stron (zakładek) oraz że obowiązywać  będą dla wszystkich nowo tworzonych. Jeśli więc jakaś zakładka ma odbiegać ustawieniami od zdefiniowanych w ten sposób należy pamiętać by dostosować ją właśnie poprzez Ustawienia Dodatkowe jak powyżej.

Przykłady Stron w zależności od powyższych ustawień:

Przykład 1 - Tytuł widoczny, informacje widoczne, Tagi widoczne, Komentarze widoczne Autor widoczny
Przykład 2 - Tytuł niewidoczny
Przykład 3 - Tytuł widoczny, Komentarze widoczne,  Strona dzielona

3. Układ Strony i Aktywne Panele

Gdy został już dostosowany wygląd niektórych elementów związanych z prezentacją treści Strony (ang Content), kolejnym krokiem będzie ustawienie widoczności modułów i dostosowanie wyglądu całej zakładki. W układ ten wejdzie widoczność takich modułów jak menu, logo,  panele boczne (nawigacje, newsletter, panele logowania, formularze kontaktowe itd) - jednym słowem wszystko co otacza treść zakładki wprowadzonej w etapie 4 > krok 1 > pkt 12.

Po wybraniu karty Układ Strony i Aktywne Panele, Administratorowi ukazuje się schemat szablonu, wraz z możliwymi do użycia Panelami.

Na tym etapie tworzenia Strony wszystkie planowane do użycia moduły i panele powinny już być utworzone. Jeśli tak się nie stało należy zapisać dotychczas utworzoną Stronę, wrócić w Panelu Administracyjnym do zakładki Zarządzanie Treścią >> Moduły, utworzyć panel a następnie wrócić do Zarządzanie Stronami i podczas edycji danej Strony wybrać nowo utworzony Panel. Z tego też powodu tworzenie Paneli powinno odbywać się podobnie jak tworzenie Kategorii - przed przystąpieniem do tworzenia Strony.
W karcie Układ Strony i Aktywne Panele widoczne są tylko Panele włączone z wyjątkiem Paneli z ustawieniami sugerowanej widoczności "ukryj moduł w polu edycji podstron". Jeśli moduł posiada takie ustawienia  widoczności dla tej zakładki, można go ustawić jedynie poprzez edycje danego modułu w Zarządzanie Stronami >> Moduły >> [Edytuj] >> Użyj modułu na stronach.

Po otworzeniu tej karty, Administratorowi ukazuje się strukturalny podział całej zakładki wliczając w to część centralną przeznaczoną na CONTENT. Przykład. Panele widoczne w tym oknie podzielić można na dwie grupy

 • Panele aktywne - podświetlone są na zielono. Jeśli zakładka / Strona jest dopiero tworzona, są to panele z ustawieniami sugerowanymi: Domyślnie włączony dla każdej nowo tworzonej strony. Najczęściej modułem takim jest menu, logo, panele w stopce, rotator slajdów itd. Jeśli zaś Strona jest edytowana to podświetlone na zielono są wszystkie aktywne dla niej panele - wliczając w to te które już zostały do tej Strony przypisane wcześniej. Aby Moduł dla danej strony wyłączyć, wystarczy go kliknąć. Zmieni kolor na biały i po zapisaniu Strony nie będzie już z nią powiązany.
 • Panele nieaktywne - nie są podświetlone - posiadają więc białe tło. Jeśli strona jest dopiero tworzona, są to panele z ustawieniami sugerowanymi: Domyślnie wyłączony podczas tworzenia podstrony. Modułami takimi powinny być moduły używane sporadycznie lub też jeśli strona jest wielojęzyczna - wszystkie moduły tworzone dla danych wersji językowych. Dzięki temu Administratorowi nie jest sugerowany żaden Moduł i Administrator sam zdecyduje czy włączy dla danej Strony menu w języku polskim czy w języku angielskim. Podczas edycji istniejącej już strony, na biało oznaczone są wszystkie nie włączone dla danej Strony moduły. Aby włączyć dowolny moduł wystarczy go kliknąć. Po podświetleniu na zielono i zapisaniu Strony zostanie on od razu przypisany do Strony (wpisu).

Karta ta daje także możliwość indywidualnego dostosowania szerokości sekcji bocznych poprzez określenie szerokości siatki dla modułów lewych i prawych. Dzięki temu dla wybranej strony można utworzyć szerokość sekcji bocznej równą szerokością lub nawet większą niż szerokość samej treści Strony. Standardowy szablon zbudowany jest w oparciu o Bootstrap w siatce 12 kolumnowej  a sekcje boczne zbudowane są z 3 kolumn. Tak więc dla strony z jedną sekcją boczną, dla treści zostanie zarezerwowane 12-3 = 9 kolumn. Jeśli Strona posiadać będzie 2 sekcje boczne, dla treści zostanie zarezerwowane 12-3-3= 6 kolumn.

Modyfikując szerokość sekcji bocznych (jak w przykładzie poniżej) w przypadku gdy zawiera one włączone moduły - dostosować można szerokość sekcji centralnej z treścią (ang. content). Jak widać na poniższym przykładzie szerokość sekcji bocznej z aktywnymi modułami / panelami (sekcja aktywna posiada włączone panele - zielone) wynosi 6 kolumn. Całość Strony 12. Dokonując więc prostego obliczenia otrzymujemy 12-6 = 6 kolumn dla treści Strony.

4. Obrazy i Multimedia

Jak dotąd utworzona została Kategoria i Albumy które wczytaliśmy do treści Strony w etapie .4 >>  kroku 1 >> punkt 12. Przypisaliśmy także Stronę do Kategorii w tym samym kroku w punkcie 7. Samo jednak przypisanie Strony do Kategorii nie sprawi że w podglądzie Kategorii pojawią się jakiekolwiek zdjęcia przy danej Stronie. Najpierw elementy te należy zdefiniować gdyż Administrator może chcieć wybrać jakie zdjęcie / zdjęcia wyświetlą się we wprowadzeniu do wpisu. Czwarta karta Obrazy i Multimedia jest więc istotnym elementem finalizującym wygląd każdej ze Stron, które zostaną dodane do Kategorii i mają mieć zdefiniowany obraz (lub obrazy).

Karta ta zbudowana jest z części odpowiedzialnej za zdefiniowanie typu Strony oraz za wybór mediów: Obraz, Banner, Multimedia.Wybór typu Strony będzie miał wpływ na sposób przypisania zdjęć i obrazów do Strony podczas prezentacji jej fragmentu w Kategorii - i tylko w tym momencie.

Typy Strony

 • Strona Tekstowa - jest ustawiona jako domyślna. Jeśli strona zdefiniowana jest jako tekstowa, w podglądzie Kategorii przy Fragmencie tekstu wyświetlona jest Obraz lub Banner
 • Galeria Mała - daje możliwość wybrania kilku obrazków z wybranego albumu w miejscu Źródło, które to zdjęcia zostaną wyświetlone w dwóch kolumnach w miejscu zależnym od ustawień szablonu Kategorii: albo z boku Fragmentu dla układu 1 kolumna, albo nad/pod Fragmentem dla układu 2 kolumny i Blog.
 • Galeria Duża - prezentuje zdjęcia z danego albumu w postaci powiększonej jedno pod drugim. Zalecane jest by do prezentacji zdjęc w tym układzie wybrać szablon Kategorii: Blog.
 • Pokaz slajdów - prezentuje wybrane zdjęcia w postaci pokazu slajdów. Może być wykorzystywany zarówno dla Kategorii typu 1 kolumna jak i 2 kolumny czy Blog. Istotne jest natomiast by wszystkie zdjęcia wybrane do pokazu slajdów miały identyczne wymiary.
 • Video - nieaktywne
 • Karuzela - nieaktywne
Jeśli zostanie wybrany inny Typ Strony niż Strona Tekstowa - konieczne jest wybranie chociaż jednego zdjęcia ze Źródłowego Albumu - w przeciwnym razie miejsce na Media w Kategorii zostanie puste mimo zdefiniowania Obrazu.

Obraz

Obraz wykorzystywany jest w dwóch celach z tego też powodu warto poświęcić trochę czasu by.dopracować go zarówno pod kątem wizualnym jak i dopasować tematycznie do zawartości zakładki a mianowicie:

 • Po pierwsze dołączona jest do linku podczas publikacji Strony na portalach społecznościowych typu Facebook, Google+, Nasza Klasa. Istotne jest więc zdefiniowane obrazka choćby w tym celu - nawet jeśli dana Strona nie znajduje się w Kategorii. W tym wypadku nie są istotne proporcje obrazka ani jego wymiary choć przyjęło się że obraz prezentowany w portalach społecznościowych powinien przyjmować kształt zbliżony do kwadratu o rozmiarze około 500-600px. Większe obrazki mogą zostać niepoprawnie przycięte a te o układzie prostokątnym (panoramicznym) utracić istotne fragmenty podczas publikacji w mediach społecznościowych (przykład poniżej).
 • Po drugie miniatura zostaje wykorzystana jako obrazek przypisany do Strony w Kategorii czy wynikach wyszukiwarki.  W tym wypadku istotne jest już jakie wymiary będzie miał i jakie proporcje. Kategoria wyglądać będzie bowiem estetycznie tylko wtedy gdy wizualnie obrazki będą wszystkich Stron do siebie dopasowane - zarówno wymiarami jak i kolorystycznie.
1. Obraz wykorzystywany jest tylko w Kategoriach typu szablonu:  1 kolumna i 2 kolumny, przy ustawieniach multimediów "Widoczne" - Etap 2 punkt 4.
2. Obraz widoczny jest tylko jeśli spełniony zostanie warunek 1 powyżej oraz gdy Strona w tym kroku zostaje zdefiniowana jako Strona Tekstowa. Jeśli Typ Strony zostanie zmieniony na inny niż Strona Tekstowa - należy wybrać zdjęcia wyświetlane zamiast obrazu - a mianowicie Multimedia. Gdy strona ma typ inny niż Strona Tekstowa ale nie zostaną zdefiniowane zdjęcia do wyświetlenia - w podglądzie Kategorii nie zostanie wyświetlony żaden obraz / zdjęcie.

Baner

Banner wykorzystywany jest tylko w Kategorii o szablonie typu: Blog. tak więc jeśli przypisaliśmy w kroku 1 Stronę do Kategorii głównej lub dodatkowej o schemacie Bloga - dostajemy możliwość wczytania obrazka w postaci dużego Bannera na szerokość całej Strony (Banner większy zostanie zmniejszony do szerokości Contentu). Banner wykorzystywany jest tylko w widoku Kategorii, dlatego też w przeciwieństwie do Obrazu powyżej, nie ma potrzeby definiowania go dla mediów społecznościowych.

Wymiary bannerów mogą być różne dla różnych Stron, wskazane jest jednak by zachować zbliżone wymiary co wizualnie ujednolici zakładkę Kategorii.

Multimedia

Multimedia są elementami pobieranymi ze źródłowego Albumu dla Typu Strony innego niż Strona Tekstowa. Jeśli Administrator chce przy Stronie w Kategorii zaprezentować więcej niż jedno zdjęcie warto by wykorzystał do tego celu Multimedia.

Multimediami mogą być tylko zdjęcia z Albumów utworzonych poprzez narzędzie w Panelu Administracyjnym >> Zarządzanie Treścią >> Galeria lub też w Etapie 3.

Aby skorzystać z tej możliwości należy:

 1. Zmienić Typ Strony odpowiedzialny za formę prezentacji zdjęć (miniatury, duże zdjęcia, slajder, karuzela),
 2. Wybrać Źródło - Album z którego zaczerpnięte zostaną zdjęcia do prezentacji w Kategorii ((przynajmniej 1! ),
 3. Kliknąć na wybranych zdjęciach które pokażą się w części Multimedia. kolejność kliknięcia zdjęć będzie kolejnością zdjęć w widoku Kategorii.
 Proszę Pamiętać by wybierać zdjęcia w identycznym rozmiarze - aby zachować porządek w przypadku Galerii oraz stała wysokość  dla pokazu slajdów W linku znajdą Państwo przykład niepoprawnego wykorzystania zdjęć dla strony nr 19 gdzie  fotografie mają różne rozmiary a także poprawnego wykorzystania dla strony nr 20 gdzie zdjęcia są w tym samym rozmiarze. Przykład .
Kolejność zdjęć wyznaczona jest poprzez kolejność kliknięć elementów z danego albumu w tym momencie a nie pobierana z kolejności zdjęć definiowanej podczas tworzenia Albumów.
Dla Typ Strony Galeria Mała, Galeria Duża, Slajder, Karuzela,, musi zostać wybrane chociaż jedno zdjęcie ze źródłowego Albumu. Jeśli nie zostanie to w podglądzie Kategorii nie zostanie wyświetlony żaden obrazek.
Należy pamiętać że zmiana Typu Strony lub Źródła zaznaczeniu już zdjęć, spowoduje wyczyszczenie zdjęć i ich kolejności.

Zależności: Obraz / Baner / Multimedia

Jeśli strona (Strona Tekstowa) jest bez kategorii i ma ustawiony Obraz

 • Obraz będzie widoczny w portalach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie.

Jeśli Strona (Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii 1 kolumna i ma ustawiony Obraz

 • Obraz będzie widoczny w podglądzie Kategorii,
 • Obraz będzie widoczny w portalach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie.

Jeśli Strona (Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii typu Blog i ma ustawiony Obraz + Baner

 • Obraz będzie widoczny w mediach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie,
 • Baner będzie widoczny w podglądzie Kategorii.

Jeśli Strona (typ inny niż Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii dowolnego typu i ma ustawiony Obraz (+ Baner) + Multimedia

 • Obraz będzie widoczny w mediach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie,
 • Multimedia (zdjęcia) będą widoczne w podglądzie Kategorii.

Jeśli Strona  (typ inny niż Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii dowolnego typu i ma ustawione tylko Multimedia

 • W mediach społecznościowych nie będzie żadnej grafiki lub będzie globalna dla serwisu www,
 • W wynikach wyszukiwania nie będzie miniatury Strony lub będzie globalna dla serwisu www,
 • Multimedia (zdjęcia) będą widoczne w podglądzie Kategorii.

Jeśli Strona  (typ inny niż Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii dowolnego typu ma ustawiony Obraz ale nie Multimedia

 • Obraz będzie widoczny w mediach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie,
 • W podglądzie Kategorii nie będzie żadnych mediów (obrazu, banera, multimediów).
jak widać na powyższych zależnościach - umieszczając stronę w Kategorii z użyciem Baneru czy Multimediów i tak warto wgrać Obraz gdyż tylko obraz wykorzystywany jest w mediach społecznościowych oraz w obrębie wyszukiwarki na państwa stronie www.
Proszę pamiętać aby wybierając Typ Strony inny niż Strona Tekstowa wybrać źródłowy Album a następnie chociaż 1 zdjęcie z tego albumu. Strony inne niż Strona Tekstowa pobierają w Kategorii zdjęcia tylko ze źródła nawet jeśli zdefiniowany mają Obraz.

Poprawna konfiguracja dla Fotobloga

 1. Przygotować obrazek który zostanie wykorzystany jako Obraz - obraz ten powinien nawiązywać do treści Strony,
 2. Wybrać Typ Strony jako Galeria Duża,
 3. Wybrać Źródło - ten sam album który wczytaliśmy w treści Strony  Etapie 4 >> krok 1 >>.punkt 12,
 4. Kliknąć przycisk Wybierz Obraz
 5. Wgrać Obraz który zostanie wykorzystany w mediach społecznościowych jako miniatura Strony.
 6. Kliknąć na wybrane zdjęcia ze źródłowego Albumu które wczytane zostały poniżej w części Multimedia
 7. Kolejność prezentacji zdjęć w widoku Kategorii wyznaczona zostanie przez kolejność kliknięć.

Podsumowanie

Gdy wykonamy ostatnią czynność opisaną w etapach powyżej - należy Kliknąć przycisk [Zapisz] widoczny z poziomu każdej karty kreatora Stron jak wspomniane zostało powyżej. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, Kategoria ma dostęp publiczny a Strona posiada Status Aktywna oraz Dostęp Publiczny - nowo utworzona Strona pojawiła się w Kategorii. Jeśli Kategoria ta nie była jeszcze dostępna z poziomu menu górnego należy dodać do niej link za pomocą kreatora Menu żeby dać internautom dostęp zarówno do Kategorii jak i do umieszczonych w niej Stron.

Więcej na temat umieszczania linków do zakładek w menu w poradniku Jak dodać lub edytować link w menu? 
Cały proces tworzenia Strony , przypisania jej do Kategorii oraz wczytania w niej Albumów nie powinien zająć więcej niż 10-15 min. Do czasu tego nie liczy się czas potrzebny na napisanie tekstu (Treść) gdyż jest to sprawa indywidualna oraz czasu potrzebnego na przygotowanie zdjęć i grafiki. Jednemu użytkownikowi CMS'a wystarczy bowiem umieszczenie nieobrobionych zdjęć w Galerii, natomiast inny każdemu zdjęciu poświęci 40 min na przycięcie, nadanie efektów filtrów lub też będzie chciał tworzyć Obrazy i Banery w kilkugodzinnym procesie - co też nie może być wyznacznikiem czasowym.
Na przykład niniejszy poradnik (tworzenie tekstu + formatowanie ) pisany był około 12h !
Proszę pamiętać by pokazywane w galeriach i Kategoriach zdjęcia dostosować przynajmniej do siebie rozmiarem
Przykład poprawny:

Kategoria | Zdjęciei

Przykład niepoprawny


Kategoria | Zdjęcia