MP CMS - System Zarządzania Treścią

Prostota obsługi, wielkie możliwości

AUTORYZACJA!
Dostęp do instrukcji oraz poradników tylko po zalogowaniu. Jeśli jesteś naszym Klientem i nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się z Administratorem.
Jeśli zakładka Strony ma zostać przypisana do Kategorii dotychczas jeszcze nie utworzonej, proszę najpierw utworzyć ją za pomocą zakładki Zarządzanie Treścią >> Zarządzanie Kategoriami. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją: Jak utworzyć kategorię podobnych Stron?

Aby utworzyć nową stronę należy w Panelu Administracyjnym (okno główne) kliknąć ikonę Zarządzanie Stronami w zakładce Zarządzanie Treścią. Następnie wybrać ikonę Nowa Strona w sekcji Nawigacja. Otworzona zostanie nowa zakładka z czterema (4) kartami służąca do tworzenia Strony (wpisu,zakładki) w serwisie www.

Okno Edycji Strony

Przed przystąpieniem do uzupełnienia pola Treść, proponujemy zapoznać się z instrukcją edytora wizualnego i poradnikiem jego obsługi Jak korzystać z edytora wizualnego TinyMCE?

Okno edycji lub tworzenia nowej Strony, podzielone jest na cztery karty (zakładki). Każda z kart posiada przyporządkowane do niej funkcje. Aby utworzyć nową Stronę należy nie tylko uzupełnić jej Treść ale i dostosować ją do własnych potrzeb, czyli zwrócić uwagę należy na wszystkie ustawienia, także te z pozostałych kart, których opisy znajdują się poniżej.

Zobacz Opis Funkcji dla Stron

Tworzenie Strony podzielić można od tego miejsca na 4 etapy zgodnie z kartami zarządzania Stronami:

 1. Treść i Ustawienia Podstawowe - Wstępna konfiguracja Strony i uzupełnienie treści
 2. Ustawienia Dodatkowe - Zaawansowana konfiguracja strony
 3. Układ Strony i  Aktywne Panele - Ustalenie wyglądu i układu strony
 4. Obrazy i Multimedia - Przypisanie zdjęć do Strony, które to zdjęcia wyświetlą się w Kategorii
Przed przystąpieniem do tworzenia Strony (wpisu) warto rozważyć napisanie tekstu na przykład w notatniku. Wiele osób preferuje taką formę pisania i tylko prze klejenie tak utworzonej treści.

1. Treść i Ustawienia Podstawowe

Przed przystąpieniem do wpisywania treści Strony należy zdecydować czy będzie to treść standardowa czy pisana w języku PHP. W zależności od tej decyzji należy zmienić Typ Danych w karcie Ustawienia Dodatkowe. Pisanie w konsoli w języku PHP zalecamy tylko zaawansowanym użytkownikom.

Ta karta odpowiedzialna jest za istotne elementy nowo tworzonej strony jak:

 • Tytuł - widoczny zarówno przy stronach w Kategorii jak i po otwarciu Strony,
 • Alias - czyli link do Strony używany w różnych miejscach serwisu jak i poza nim )Google, Bing),
 • Rodzic - Strona nadrzędna dla Strony tworzonej (wpływa tylko na strukturę Stron w panelu "Struktura Strony"),
 • Język Strony - ustawienia językowe dla plików pomocniczych (tłumaczenia różnych elementów),
 • Dostęp - określenie dla kogo Strona ma być dostępna,
 • Status - konfiguracja odpowiedzialna za wyłączenie Strony (forma "szkicu" dostępnego tylko dla administratora),
 • Kategoria - jeśli strona ma pokazywać się w Kategorii,
 • Dodatkowe Kategorie - jeśli strona ma być w więcej niż jednej Kategorii,
 • Kolejność - nieaktywne,
 • Wyświetlaj od i do - czyli data utworzenia (rozpoczęcia publikacji) oraz data końcowa publikacji,
 • Fragment - opisuje w kilku zdaniach Stronę w podglądzie Kategorii (może zostać skrócony ustawieniami Kategorii),
 • Treść - widoczna jest tylko po otworzeniu Strony czyli wejściu w Stronę z Kategorii,
 • Tagi - widoczne mogą być zarówno przy Stronach w Kategorii (dostosowanie w ustawieniach Kategorii) jak i po otwarciu Strony (Ustawienia Dodatkowe poniżej)

Wstępna konfiguracja nowo tworzonej strony powinna wyglądać następująco:

 1. Określenie Tematu - czyli tytułu Strony / zakładki. Tytuł ten zostanie wyświetlony w kategorii jeśli Strona zostanie do jakiejś przypisana, w treści Strony jeśli Ustawienia Dodatkowe dopuszczą jego wyświetlanie oraz w wyszukiwarkach internetowych i w mediach społecznościowych jeśli nie zostanie zdefiniowany inny tytuł poprzez Meta Title w karcie Ustawienia Dodatkowe.
 2. Zdefiniowanie Aliasu nie jest wymagane jednak wpłynie pozytywnie na wygląd linku do strony / zakładki. Jeśli autor nie uzupełni aliasu link przyjmie formę adres-domeny.pl/[ID]-[tytuł-strony] gdzie tytuł strony zostanie pozbawiony polskich znaków oraz wszelkie spacje zostaną zamienione na myślniki. W przypadku uzupełnienia Aliasu może on przybrać dowolną formę (nazwę) nawet nie związaną z tytułem Strony czyli adres-domeny.pl/[alias].
  Alias dla każdej tworzonej strony musi być unikalny - nie może być już wykorzystywany przez inną Stronę lub też Kategorię.
 3. Rodzic - Strona nadrzędna dla Strony akurat tworzonej. Jeśli Strona posiada rodzica w strukturze Strony będzie to zaznaczone. Wpłynie to także na umieszczenie Stron względem siebie w Mapie Strony.
 4. Zdefiniowanie Języka Strony określa zarówno język użyty do tłumaczeń plików językowych, komentarzy czy formularzy jak i szablon przypisany do danego typu. Dla wersji CMS Standard możliwy jest tylko domyślny Język Strony.
 5. Dostęp pozwala określić jaki typ odbiorców może mieć wgląd w daną stronę. Dostęp Strony Publiczny pozwala wyświetlić stronę wszystkim internautom. Dostęp Prywatny ukryje stronę na liście Stron w Kategorii. Dostęp dla użytkowników pozwoli wyświetlić stronę Tylko użytkownikom zalogowanym i Administratorom. Dostęp dla Administratora da dostęp i wgląd tylko Administratorom.
 6. Status - aby Strona była widoczna w Kategorii i żeby był do niej dostęp linkiem bezpośrednim (np z Google) musi być aktywna.
 7. Kategoria określa w jakiej kategorii głównej zostanie umieszczona dana Strona. Wystarczy z rozwijanej listy wybrać interesującą Kategorię. Należy Pamiętać że ograniczenie dostępu (jeśli jest) tej Kategorii może zablokować wyświetlanie Strony dla wszystkich Kategorii. Więcej o dostępie
 8. Kategoria Dodatkowa nie musi być jedna. Może być ich kilka - wystarczy klikać na ich nazwach lewym przyciskiem myszy mając wciśnięty przycisk Ctrl. Umieszczenie Strony w kilku kategoriach będzie oznaczać że strona ta wyświetli się w zakładkach tych Kategorii. Tworząc Stronę ze zdjęciami noworodka, można przypisać ją do kilku Kategorii dzięki czemu dostęp do tej Strony będzie zarówno przez zakładkę kategorii np: Ludzie jak i Dzieci czy Dziewczynki. Opcja jest przydatna jeśli blog czy portfolio ma rozgraniczenie na kilka Kategorii i dana strona pasuje do kilku z nich.
 9. Kolejność nie jest aktywna w najnowszej wersji CMS
 10. Wyświetlaj OD i DO sprawi że dana Strona wyświetli się dopiero po danej dacie ale zniknie z kategorii po upłynięciu daty końcowej. Opcja jest przydatna dla Stron którym chce się ustawić opóźnioną datę publikację (np podczas urlopu Administratora) lub też gdy publikacja Strony ma się zakończyć z daną datą (np aktualności). Strona bez Kategorii także utraci swój dostęp po upłynięciu daty DO.
 11. Fragment jest istotnym elementem dla wszystkich Stron umieszczanych w Kategorii. To właśnie fragment tekstu z tego pola zostanie wyświetlony przy liście Stron po wejściu w Kategorię. Fragment tego pola zostanie także wykorzystany jako meta opis (ang meta description) jeśli nie zostanie zdefiniowany Meta Opis z karty Ustawienia Dodatkowe.
 12. Uzupełnienie Treści jest podstawowym elementem Strony nie zależnie czy posłuży Ona za aktualność, podstronę z ofertą firmy czy też za wpis na blogu. Musi się tu znaleźć zarówno treść zakładki (tekst) w postaci opisu, jak i za pomocą krótkich kodów wczytane dodatkowe elementy.
  Proces wprowadzania treści Strony, porady oraz obostrzenia z nim związane zostały opisane w osobnym poradniku Jak korzystać z edytora wizualnego TinyMCE?
 13. Tagi pozwalają wyszukać inne Strony (wpisy) w obrębie serwisu www, zawierające w polu Treść dane słowo użyte jako Tag. Ważne jest więc by tagi wystąpiły w tej samej formie w treści strony. Jeśli więc chcemy wspomóc pozycjonowanie jakiejś zakładki której treść brzmi np:

  Oferta naszej firmy dotyczy produktów gastronomicznych takich jak: chleb, masło, napoje, alkohole.


  Tagi dla danej zakładki powinny wyglądać więc:

  oferta, chleb, masło, alkohole

  A nie:

  firma, produkty, chleb, masło, alkohole

  Żeby wykorzystać powyższe słowa jako tagi do wyszukiwarki należy zoptymalizować treść zakładki (SEO) poprzez używanie słów bez odmiany  czyli zdanie należy zmodyfikować by miało taki sam sens, ale żeby jego słowa dało się łatwiej wyszukać czyli:

  Nasza firma oferuje takie produkty gastronomiczne jak: chleb, masło, napoje, alkohole.
  Tagi nie są wymagane, można to pole pominąć, Jeśli Administrator nie chce ich upubliczniać można je uzupełnić a następnie ukryć w ustawieniach Stron (Ustawienia Dodatkowe) i Zarządzanie Kategoriami (Ustawienia Dodatkowe). Sama ich obecność w bazie danych doda je do Mapy Strony bez potrzeby pokazywania ich internautom.

Na tym etapie mamy już wstępny zarys nowej Strony która posłuży nam za dowolna zakładkę. Teraz należy dostosować wygląd samej zakładki i dopełnić mediami wyświetlanymi w podglądzie Kategorii jeśli Strona do jakiejś została przypisana.

Trzy poniższe przykłady idealnie pokazują w jaki sposób wypełnienie pól Fragment i Treść wpływa na zawartość Strony oraz na sposób prezentowania jej w Kategorii. Zdjęcia widoczne w tym przykładzie (widoki z Afryki) ustawione zostaną dopiero w kroku 4: Obrazy i Multimedia

Proszę pamiętać by treść zakładki nie była przypadkowa - tekst, konstrukcję zdań oraz stylistykę trzeba tak dopracować by słowa wspomogły wyszukiwanie przez roboty internetowe, a także by osoba korzystająca z wyszukiwarki lub Tagów mogła łatwo przemieszczać się pomiędzy Stronami.
Po uzupełnieniu pola Treść proszę nie zmieniać ustawień Typ Danych w karcie Ustawienia Dodatkowe. Zmiana typu danych podczas edycji już istniejącej Strony także może doprowadzić do błędów składni i uszkodzić Zakładkę.

2. Ustawienia Dodatkowe

Po wprowadzeniu i sformatowaniu treści (co było najbardziej czasochłonnym i najtrudniejszym elementem) teraz wystarczy tylko dostosować wygląd zakładki / Strony. Za pomocą tych opcji dostosować można widoczność elementów wewnątrz Strony takich jak komentarze czy przyciski mediów społecznościowych. Etap dostosowania wpisu polega więc na określeniu:

 1. Czy Tytuł Strony ma zostać wyświetlony nad treścią czy nie - w przypadku większości tworzonych stron jest to zalecane. Wielkość czy typ czcionki dla wszystkich Tytułów Stron w obrębie strony www będą takie same,
 2. Czy mają zostać pokazane informacje o stronie czyli: data dodania, kategoria, ilość wyświetleń - przydatne dla aktualności czy wpisów na blogu
 3. Czy mają zostać pokazane Tagi zdefiniowane w punkcie 13 powyżej - zalecane dla aktualności czy bloga,
 4. Czy mają zostać pokazane przyciski społecznościowe (typ i forma ich budowy określone zostają podczas tworzenia szablonu strony www),
 5. Czy mają zostać pokazane ikony pozwalające na zmianę rozmiaru czcionki Treści podstrony,
 6. Czy włączone mają zostać komentarze i oceny (dostępność tych funkcji zależna jest od budowy szablonu),
 7. Czy pokazany ma zostać boks autora wpisu pod treścią strony Przykład,
 8. Czy akapity mają zostać automatycznie wyjustowane (tekst rozciągnięty na całą szerokość strony),
 9. Czy obrazki wewnątrz strony (nie mylić z elementami galerii) mają dawać cień,
 10. Czy strona ma dać możliwość podzielenia jej na fragmenty czyli każdy wpis może mieć dowolną ilość fragmentów z których każdy będzie włączany nawigacją i prezentujący inną treść pod tym samym tytułem Przykład
 11. Czy Meta Tytuł dla wyszukiwarek internetowych i mediów społecznościowych ma być inny niż realny Temat Strony określany w pkt 1 poprzedniej sekcji powyżej.
 12. Czy definiujemy autora strony dla tagu Meta Author,
 13. Czy ustalamy indywidualne słowa kluczowe dla danej strony co zalecamy - jeśli Słowa Kluczowe nie zostaną zdefiniowane, system wykorzysta Tagi. Jeśli nie zostaną zdefiniowane Tagi - przypisane zostaną słowa Kluczowe globalnie ustawione dla strony www czyli definiowane w Ustawienia >> Ustawienia Podstawowe >> Słowa Kluczowe,
 14. Czy definiowany będzie indywidualny opis w Meta Description. Jeśli nie zostanie definiowany wykorzystany zostanie fragment pola Fragment uzupełniany w poprzedniej sekcji w punkcie 11. Meta Description zostaje przycięte do 160 znaków więc uzupełniając to pole proszę zwięźle określić o czym jest dana zakładka. Meta Opis pokazywany jest pod tytułem strony w wynikach wyszukiwania oraz w mediach społecznościowych.

Dzięki temu Administrator jest w stanie dostosować Stronę / Wpis do swoich potrzeb pokazując tylko te elementy na których mu zależy. Istotne jest by podczas tworzenia każdej nowo tworzonej Strony opcje te ustawiać w analogiczny sposób aby sposób prezentacji treści w zakładkach był ujednolicony.

Aby ułatwić Administratorowi częste tworzenie Stron, CMS ma możliwość zdefiniowania domyślnych ustawień w tym edytorze. Dzięki temu kliknięcie ikonki Nowa Strona w celu tworzenia nowej zakładki za każdym razem ustawi te opcje w oczekiwany sposób. Jeśli więc autor wpisu chce by wszystkie tworzone w przyszłości Strony miały włączone Komentarze ale wyłączone Informacje o Stronach wystarczy że zdefiniuje to wcześniej w taki sposób w Panelu Administracyjnym w zakładce Ustawienia >> Ustawienia Stron.

Należy pamiętać że ustawienia domyślne zdefiniowane w Ustawieniach Stron dotyczyć będą tylko nowo tworzonych Stron (zakładek) oraz że obowiązywać  będą dla wszystkich nowo tworzonych. Jeśli więc jakaś zakładka ma odbiegać ustawieniami od zdefiniowanych w ten sposób należy pamiętać by dostosować ją właśnie poprzez Ustawienia Dodatkowe jak powyżej.

Przykłady Stron w zależności od powyższych ustawień:

Przykład 1 - Tytuł widoczny, informacje widoczne, Tagi widoczne, Komentarze widoczne Autor widoczny
Przykład 2 - Tytuł niewidoczny
Przykład 3 - Tytuł widoczny, Komentarze widoczne,  Strona dzielona

3. Układ Strony i Aktywne Panele

Gdy został już dostosowany wygląd niektórych elementów związanych z prezentacją treści Strony (ang Content), kolejnym krokiem będzie ustawienie widoczności modułów i dostosowanie wyglądu całej zakładki. W układ ten wejdzie widoczność takich modułów jak menu, logo,  panele boczne (nawigacje, newsletter, panele logowania, formularze kontaktowe itd) - jednym słowem wszystko co otacza treść zakładki wprowadzonej w etapie 4 > krok 1 > pkt 12.

Po wybraniu karty Układ Strony i Aktywne Panele, Administratorowi ukazuje się schemat szablonu, wraz z możliwymi do użycia Panelami.

Na tym etapie tworzenia Strony wszystkie planowane do użycia moduły i panele powinny już być utworzone. Jeśli tak się nie stało należy zapisać dotychczas utworzoną Stronę, wrócić w Panelu Administracyjnym do zakładki Zarządzanie Treścią >> Moduły, utworzyć panel a następnie wrócić do Zarządzanie Stronami i podczas edycji danej Strony wybrać nowo utworzony Panel. Z tego też powodu tworzenie Paneli powinno odbywać się podobnie jak tworzenie Kategorii - przed przystąpieniem do tworzenia Strony.
W karcie Układ Strony i Aktywne Panele widoczne są tylko Panele włączone z wyjątkiem Paneli z ustawieniami sugerowanej widoczności "ukryj moduł w polu edycji podstron". Jeśli moduł posiada takie ustawienia  widoczności dla tej zakładki, można go ustawić jedynie poprzez edycje danego modułu w Zarządzanie Stronami >> Moduły >> [Edytuj] >> Użyj modułu na stronach.

Po otworzeniu tej karty, Administratorowi ukazuje się strukturalny podział całej zakładki wliczając w to część centralną przeznaczoną na CONTENT. Przykład. Panele widoczne w tym oknie podzielić można na dwie grupy

 • Panele aktywne - podświetlone są na zielono. Jeśli zakładka / Strona jest dopiero tworzona, są to panele z ustawieniami sugerowanymi: Domyślnie włączony dla każdej nowo tworzonej strony. Najczęściej modułem takim jest menu, logo, panele w stopce, rotator slajdów itd. Jeśli zaś Strona jest edytowana to podświetlone na zielono są wszystkie aktywne dla niej panele - wliczając w to te które już zostały do tej Strony przypisane wcześniej. Aby Moduł dla danej strony wyłączyć, wystarczy go kliknąć. Zmieni kolor na biały i po zapisaniu Strony nie będzie już z nią powiązany.
 • Panele nieaktywne - nie są podświetlone - posiadają więc białe tło. Jeśli strona jest dopiero tworzona, są to panele z ustawieniami sugerowanymi: Domyślnie wyłączony podczas tworzenia podstrony. Modułami takimi powinny być moduły używane sporadycznie lub też jeśli strona jest wielojęzyczna - wszystkie moduły tworzone dla danych wersji językowych. Dzięki temu Administratorowi nie jest sugerowany żaden Moduł i Administrator sam zdecyduje czy włączy dla danej Strony menu w języku polskim czy w języku angielskim. Podczas edycji istniejącej już strony, na biało oznaczone są wszystkie nie włączone dla danej Strony moduły. Aby włączyć dowolny moduł wystarczy go kliknąć. Po podświetleniu na zielono i zapisaniu Strony zostanie on od razu przypisany do Strony (wpisu).

Karta ta daje także możliwość indywidualnego dostosowania szerokości sekcji bocznych poprzez określenie szerokości siatki dla modułów lewych i prawych. Dzięki temu dla wybranej strony można utworzyć szerokość sekcji bocznej równą szerokością lub nawet większą niż szerokość samej treści Strony. Standardowy szablon zbudowany jest w oparciu o Bootstrap w siatce 12 kolumnowej  a sekcje boczne zbudowane są z 3 kolumn. Tak więc dla strony z jedną sekcją boczną, dla treści zostanie zarezerwowane 12-3 = 9 kolumn. Jeśli Strona posiadać będzie 2 sekcje boczne, dla treści zostanie zarezerwowane 12-3-3= 6 kolumn.

Modyfikując szerokość sekcji bocznych (jak w przykładzie poniżej) w przypadku gdy zawiera one włączone moduły - dostosować można szerokość sekcji centralnej z treścią (ang. content). Jak widać na poniższym przykładzie szerokość sekcji bocznej z aktywnymi modułami / panelami (sekcja aktywna posiada włączone panele - zielone) wynosi 6 kolumn. Całość Strony 12. Dokonując więc prostego obliczenia otrzymujemy 12-6 = 6 kolumn dla treści Strony.

4. Obrazy i Multimedia

Samo przypisanie Strony do Kategorii nie sprawi że w podglądzie Kategorii pojawią się jakiekolwiek zdjęcia przy danej Stronie. Najpierw elementy te należy zdefiniować gdyż Administrator może chcieć wybrać jakie zdjęcie / zdjęcia wyświetlą się we wprowadzeniu do wpisu. Czwarta karta Obrazy i Multimedia jest więc istotnym elementem finalizującym wygląd każdej ze Stron, które zostaną dodane do Kategorii i mają mieć zdefiniowany obraz (lub obrazy).

Karta ta zbudowana jest z części odpowiedzialnej za zdefiniowanie Typu Strony oraz za wybór mediów: Obraz, Banner, Multimedia. Wybór typu Strony innego niż Strona Tekstowa będzie miał wpływ na sposób przypisania zdjęć i obrazów do Strony podczas prezentacji jej fragmentu w Kategorii - i tylko w tym momencie. Dla Strona Tekstowa Obraz dodany zostanie także dla mediów społecznościowych lub w przypadku niektórych modułów. Banner podobnie jak Multimedia  dla innych Typów Strony,  widoczny jest tylko w widoku Kategorii.

Typy Strony

 • Strona Tekstowa - jest ustawiona jako domyślna. Jeśli strona zdefiniowana jest jako tekstowa, w podglądzie Kategorii przy Fragmencie tekstu wyświetlona jest Obraz lub Banner
 • Galeria Mała - daje możliwość wybrania kilku obrazków z wybranego albumu w miejscu Źródło, które to zdjęcia zostaną wyświetlone w dwóch kolumnach w miejscu zależnym od ustawień szablonu Kategorii: albo z boku Fragmentu dla układu 1 kolumna, albo nad/pod Fragmentem dla układu 2 kolumny i Blog.
 • Galeria Duża - prezentuje zdjęcia z danego albumu w postaci powiększonej jedno pod drugim. Zalecane jest by do prezentacji zdjęc w tym układzie wybrać szablon Kategorii: Blog.
 • Pokaz slajdów - prezentuje wybrane zdjęcia w postaci pokazu slajdów. Może być wykorzystywany zarówno dla Kategorii typu 1 kolumna jak i 2 kolumny czy Blog. Istotne jest natomiast by wszystkie zdjęcia wybrane do pokazu slajdów miały identyczne wymiary.
 • Video - nieaktywne
 • Karuzela - nieaktywne
Jeśli zostanie wybrany inny Typ Strony niż Strona Tekstowa - konieczne jest wybranie chociaż jednego zdjęcia ze Źródłowego Albumu - w przeciwnym razie miejsce na Media w Kategorii zostanie puste mimo zdefiniowania Obrazu.

Obraz

Obraz wykorzystywany jest w dwóch celach z tego też powodu warto poświęcić trochę czasu by.dopracować go zarówno pod kątem wizualnym jak i dopasować tematycznie do zawartości zakładki a mianowicie:

 • Po pierwsze dołączona jest do linku podczas publikacji Strony na portalach społecznościowych typu Facebook, Google+, Nasza Klasa. Istotne jest więc zdefiniowane obrazka choćby w tym celu - nawet jeśli dana Strona nie znajduje się w Kategorii. W tym wypadku nie są istotne proporcje obrazka ani jego wymiary choć przyjęło się że obraz prezentowany w portalach społecznościowych powinien przyjmować kształt zbliżony do kwadratu o rozmiarze około 500-600px. Większe obrazki mogą zostać niepoprawnie przycięte a te o układzie prostokątnym (panoramicznym) utracić istotne fragmenty podczas publikacji w mediach społecznościowych (przykład poniżej).
 • Po drugie miniatura zostaje wykorzystana jako obrazek przypisany do Strony umieszczonej w Kategorii czy wynikach wyszukiwarki.  W tym wypadku istotne jest już jakie wymiary będzie miał i jakie proporcje. Kategoria wyglądać będzie bowiem estetycznie tylko wtedy gdy wizualnie obrazki będą wszystkich Stron do siebie dopasowane - zarówno wymiarami jak i kolorystycznie.
1. Obraz wykorzystywany jest tylko w Kategoriach typu szablonu:  1 kolumna i 2 kolumny, przy ustawieniach multimediów "Widoczne" - Etap 2 punkt 4.
2. Obraz widoczny jest tylko jeśli spełniony zostanie warunek 1 powyżej oraz gdy Strona w tym kroku zostaje zdefiniowana jako Strona Tekstowa. Jeśli Typ Strony zostanie zmieniony na inny niż Strona Tekstowa - należy wybrać zdjęcia wyświetlane zamiast obrazu - a mianowicie Multimedia. Gdy strona ma typ inny niż Strona Tekstowa ale nie zostaną zdefiniowane zdjęcia do wyświetlenia - w podglądzie Kategorii nie zostanie wyświetlony żaden obraz / zdjęcie.

Baner

Banner wykorzystywany jest tylko w Kategorii o szablonie typu: Blog. tak więc jeśli przypisaliśmy w kroku 1 Stronę do Kategorii głównej lub dodatkowej o schemacie Bloga - dostajemy możliwość wczytania obrazka w postaci dużego Banera na szerokość całej Strony (Banner większy zostanie zmniejszony do szerokości Contentu). Banner wykorzystywany jest tylko w widoku Kategorii, dlatego też w przeciwieństwie do Obrazu powyżej, nie ma potrzeby definiowania go dla mediów społecznościowych.

Jeśli żadna z wybranych w Etapie 1 Kategorii nie ma szablonu typu Blog, możliwość definiowania Banera jest wyłączona gdyż nie ma Kategorii w której mógłby być przydatny.
Wymiary bannerów mogą być różne dla różnych Stron, wskazane jest jednak by zachować zbliżone wymiary co wizualnie ujednolici zakładkę Kategorii.

Multimedia

Jeśli Strona nie jest dodana do Kategorii nie ma potrzeby definiowania Multimediów - są one dodawane TYLKO I WYŁĄCZNIE do Fragmentu (opisu) Strony w widoku Kategorii

Multimedia są elementami pobieranymi ze źródłowego Albumu dla Typu Strony innego niż Strona Tekstowa. Jeśli Administrator chce przy Stronie w Kategorii zaprezentować więcej niż jedno zdjęcie warto by wykorzystał do tego celu Multimedia.

Multimediami mogą być tylko zdjęcia z Albumów utworzonych poprzez narzędzie w Panelu Administracyjnym >> Zarządzanie Treścią >> Galeria

Aby skorzystać z tej możliwości należy:

 1. Zmienić Typ Strony odpowiedzialny za formę prezentacji zdjęć (miniatury, duże zdjęcia, slajder, karuzela) w Kategorii,
 2. Wybrać Źródło - Album z którego zaczerpnięte zostaną zdjęcia do prezentacji w Kategorii ((przynajmniej 1! ),
 3. Kliknąć na wybranych zdjęciach które pokażą się w części Multimedia. kolejność kliknięcia zdjęć będzie kolejnością zdjęć w widoku Kategorii.
Proszę Pamiętać by wybierać zdjęcia w identycznym rozmiarze - aby zachować porządek w przypadku Galerii oraz stała wysokość  dla pokazu slajdów W linku znajdą Państwo przykład niepoprawnego wykorzystania zdjęć dla strony nr 19 gdzie  fotografie mają różne rozmiary a także poprawnego wykorzystania dla strony nr 20 gdzie zdjęcia są w tym samym rozmiarze. Przykład .
Kolejność zdjęć wyznaczona jest poprzez kolejność kliknięć elementów z danego albumu w tym momencie a nie pobierana z kolejności zdjęć definiowanej podczas tworzenia Albumów.
Dla Typ Strony Galeria Mała, Galeria Duża, Slajder, Karuzela,, musi zostać wybrane chociaż jedno zdjęcie ze źródłowego Albumu. Jeśli nie zostanie to w podglądzie Kategorii nie zostanie wyświetlony żaden obrazek.
Należy pamiętać że zmiana Typu Strony lub Źródła zaznaczeniu już zdjęć, spowoduje wyczyszczenie zdjęć i ich kolejności.

Zależności: Obraz / Baner / Multimedia

Jeśli strona (Strona Tekstowa) jest bez kategorii i ma ustawiony Obraz

 • Obraz będzie widoczny w portalach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie.

Jeśli Strona (Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii 1 kolumna i ma ustawiony Obraz

 • Obraz będzie widoczny w podglądzie Kategorii,
 • Obraz będzie widoczny w portalach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie.

Jeśli Strona (Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii typu Blog i ma ustawiony Obraz + Baner

 • Obraz będzie widoczny w mediach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie,
 • Baner będzie widoczny w podglądzie Kategorii.

Jeśli Strona (typ inny niż Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii dowolnego typu i ma ustawiony Obraz (+ Baner) + Multimedia

 • Obraz będzie widoczny w mediach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie,
 • Multimedia (zdjęcia) będą widoczne w podglądzie Kategorii.

Jeśli Strona  (typ inny niż Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii dowolnego typu i ma ustawione tylko Multimedia

 • W mediach społecznościowych nie będzie żadnej grafiki lub będzie globalna dla serwisu www,
 • W wynikach wyszukiwania nie będzie miniatury Strony lub będzie globalna dla serwisu www,
 • Multimedia (zdjęcia) będą widoczne w podglądzie Kategorii.

Jeśli Strona  (typ inny niż Strona Tekstowa) znajduje się w Kategorii dowolnego typu ma ustawiony Obraz ale nie Multimedia

 • Obraz będzie widoczny w mediach społecznościowych,
 • Obraz będzie widoczny w wynikach wyszukiwania w serwisie,
 • W podglądzie Kategorii nie będzie żadnych mediów (obrazu, banera, multimediów).

Publikacja Strony

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, zdefiniowaniu ustawień i uzupełnieniu wymaganych treści należy kliknąć przycisk [Zapisz]. W zależności od ustawień w polu Status strona albo jest już dostępna w serwisie www (Strona Włączona), albo figuruje jako szkic dostępny tylko w podglądzie Administratora (Strona Wyłączona). Strona Wyłączona może zostać obejrzana przez Administratorów jednak zwykli czytelnicy (w tym zalogowani) nie będą mieli dostępu do niej nawet linkiem bezpośrednim.

Jeśli Strona ma Status Strona Włączona i została przypisana do Kategorii, to w tym momencie jeśli Ustawienia Dostępu oraz OD i DO to umożliwiają, Strona wyświetli się wśród innych Stron w tych Kategoriach - np jako aktualność, wpis na blogu czy poradnik. Jeśli Strona ma być typową zakładką w stylu Oferta, O Firmie czy inna, to należy dać do niej dostęp internautom poprzez menu górne lub boczne.

Więcej na temat umieszczania linków do zakładek w menu w poradniku Jak dodać lub edytować link w menu?