MP CMS - System Zarządzania Treścią

Prostota obsługi, wielkie możliwości

AUTORYZACJA!
Dostęp do instrukcji oraz poradników tylko po zalogowaniu. Jeśli jesteś naszym Klientem i nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się z Administratorem.

Strona ta prezentuje sposób wyświetlenia zdjęć z danego Albumu w formie rotatora czyli tak zwanej karuzeli (ang. carousel) gdzie do nawigacji wykorzystać można zarówno nawigację strzałkową jak i nawigacji w formie kropek. Administrator ma możliwość wywołania dowolnej ilości równolegle działających karuzeli a także zdefiniowania limitu zdjęć pokazywanego z danego albumu.

Ten sposób prezentacji zdjęć nie działa przy wyłączonej obsłudze Java Script

Zdjęcia z albumu wywoływane są za pomocą umieszczonego w nawiasach kwadratowych kodu który różni się w zależności od tego czy karuzela ma zaprezentować wszystkie zdjęcia z albumu czy też ma zostać ograniczona do pierwszych kilku zdjęć - limit podany w formie liczbowej.

Karuzela pełna

carousel=ID

Karuzela z limitem

carousel=ID,limit=LICZBA

Gdzie ID oznacza numer porządkowy albumu podany przy Albumach  dostępny z poziomu Panel Administracyjny >> Zarządzanie Treścią >> Galeria, LICZBA zaś oznacza limit w postaci wartości liczbowej od 1 do 99.

  • Każda wywołana karuzela generuje +1 zapytanie do bazy danych,
  • kolejność zdjęć w karuzeli wynika z kolejności w albumie,
  • W przypadku pokazu slajdów nie są brane pod uwagę ustawienia albumów jak: ikonka, wyrównanie, proporcje itd.
Warto zwrócić uwagę na fakt że karuzela dostosowuje ilość prezentowanych na raz zdjęć, do szerokości elementu nadrzędnego w jakim ją wywołano. Może prezentować 4, 3 lub tylko jedno zdjęcie. Karuzela zmienia też ilość prezentowanych zdjęć w zależności od wielkości urządzenia mobilnego (RWD)
Zdjęcia w danym albumie mogą mieć dowolne wymiary i proporcje. Bez powiększenia zostaną zaprezentowane w taki sposób aby nie uszkodzić układu samej karuzeli - przykład 3 i 4

Przykłady

1. Karuzela o pełnej szerokości

2. Karuzela ograniczona kontenerem (3/4 szerokości)

3. Karuzela ograniczona kontenerem (1/2 szerokości)

4. Karuzela ograniczona kontenerem (1/2 szerokości) z limitem = 3

5. Karuzela na pełny ekran