MP CMS - System Zarządzania Treścią

Prostota obsługi, wielkie możliwości

AUTORYZACJA!
Dostęp do instrukcji oraz poradników tylko po zalogowaniu. Jeśli jesteś naszym Klientem i nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się z Administratorem.

Strona ta prezentuje sposób wyświetlenia zdjęć w Albumie lub miniatur albumów z Galerii o takim samym wyglądzie miniatur, niezależnie od układu i proporcji zdjęć przez nie wskazywanych.

Zdjęcia z albumu wywoływane są za pomocą umieszczonego w nawiasach kwadratowych kodu:

album-fit=ID

Albumy(ich okładki) w Galerii wywoływane są za pomocą umieszczonego w nawiasach kwadratowych kodu:

gallery-fit=ID

Gdzie ID oznacza numer porządkowy albumu podany przy albumach danej Galerii dostępny z poziomu Panel Administracyjny >> Zarządzanie Treścią >> Galeria. Należy zwrócić uwagę że jeśli album zostanie wywołany przy pomocy domyślnego kodu czyli album=ID oraz gallery=ID to ustawienia opisane poniżej nie będą brane pod uwagę.

Ten sposób prezentacji zdjęć nie działa przy wyłączonej obsłudze Java Script

Konfiguracja albumu pod ten tryb prezentacji czyli album-fit=ID, obejmuje:

 • Ilość kolumn w których maja zostać zaprezentowane miniatury czyli 2,3,4,6
 • Stosunek miniatur (proporcje) w jakich zostaną zaprezentowane wszystkie zdjęcia czyli 1:1, 4:3, 16:9, 1:2
 • ikonka animowana podpowiadająca internaucie że zdjęcie można powiększyć
 • Wyrównanie zdjęć w pionie przydatne jeśli zdjęcia w albumie są w orientacji pionowej czyli góra lub środek

Zdjęcia wyświetlane przy pomocy tej funkcji zostają tak zaprezentowane by pokazać maksymalny ich obszar czyli będą przylegać wszystkimi krawędziami do obszaru wyznaczonego przez ustawienia Stosunek.a obszar zdjęcia poza kontenerem zostanie ukryty:

 • Dla zdjęć których.stosunek szerokości kontenera do jego wysokości jest mniejszy od stosunku szerokości zdjęcia do jego wysokości, ucięte (ukryte) zostaną fragmenty zdjęcia po bokach zdjęcia co nie jest konfigurowalne. Ważne więc by zdjęcia w w takiej konfiguracji i proporcjach  miały fotografowany obiekt w środku zdjęcia

 • Dla zdjęć których stosunek szerokości kontenera do jego wysokości jest większy od stosunku szerokości zdjęcia do jego wysokości, ucięte zostaną fragmenty zdjęć zależne od ustawień Wyrównanie:
  • proporcjonalnie dół i góra dla wyrównania środkowego
  • dół dla wyrównania górnego

Dlatego też umieszczając zdjęcia w kontenerze którego stosunek szerokości do wysokości kontenera jest większa od stosunku szerokości tego konkretnego zdjęcia do jego wysokości, należy zwrócić uwagę by obiekt na nich sfotografowany był umieszczony na każdym zdjęciu w taki sam sposób i w tym samym miejscu (albo w centrum albo na górze).

Wyrównanie zdjęć dotyczy tylko zdjęć których stosunek szerokości kontenera zdjęcia do jego wysokości jest mniejszy od stosunku szerokości zdjęcia do jego wysokości, W takim przypadku w zależności od ustawień zostanie dla zdjęć takich pokazana góra zdjęcia albo jego środek. Przed wgraniem zdjęć do albumu warto więc tak je dostosować by wszystkie obrazy posiadały w ten sam sposób  prezentacji najistotniejszego obszaru zdjęcia:czyli:
 • na górze zdjęcia gdyż dół zostanie obcięty Przykład Lewy
 • w centrum zdjęcia gdyż ucięte zostaną krawędzie: górna i dolna Przykład Prawy
Warunek konieczny realnej kolejności miniatury - kontenery z miniaturami muszą mieć takie same wymiary. Nadanie różnej długości tytułów albumom może sprawić że kontenery ze zdjęciami będą miały różne wymiary a tym samym kolejność albumów będzie zachwiana by wizualnie jak najlepiej posortować je na stronie.
Proszę pamiętać że jakość miniatur zależna jest od rozmiaru zdjęć docelowych. Warto więc by zdjęcia wgrywane na serwer nie były mniejsze niż 800 x 600 pikseli. przykład małych zdjęć i zbyt małych miniatur rozciągniętych do wielkości wynikającej ze skali, widoczny jest dobrze w ostatnim przykładzie. Dlatego też w przypadku Stosunku 1:2 (pionowy) warto umieszczać zdjęcia pionowe jak w przykładzie 4 a nie zdjęcia w orientacji poziomej które zostaną rozciągnięte jak w przykładzie 7.
Dziedziczenie ustawień
Nie ma możliwości wywołania tego samego Albumu lub tej samej Galerii z różnymi opcjami. Innymi słowy jeśli Galeria ID = 2 ma wyłączone tytuły, będą one wyłączone niezależnie od ilości wywołań na różnych zakładkach i niezależnie od tego czy użyjemy kodu gallery=1 czy gallery-fit=1

Przykłady Albumów:

1) ID=8, kolumny: 4, stosunek: 1:1, ikonka: tak, wyrównanie: środek

2) ID=4, kolumny: 2, stosunek: 4:3, ikonka: tak, wyrównanie: góra

3) ID=14, kolumny: 2, stosunek: 4:3, ikonka: nie, wyrównanie: środek

4) ID=15, kolumny: 4, stosunek: 1:2, ikonka: tak, wyrównanie: góra

5) ID=10, kolumny: 3, stosunek: 16:9, ikonka: tak, wyrównanie: środek

6) ID=7, kolumny: 6, stosunek: 1:1, ikonka: tak, wyrównanie: środek

7) ID=16, kolumny: 3, stosunek: 1:2, ikonka: nie, wyrównanie: środek

Przykłady Galerii:

Jak widać na przykładzie niektórych Albumów (patrząc w kolejności: 2,3,4 ) okładką albumu nie musi być pierwsze zdjęcie - wystarczy w zarządzaniu danym albumem ustawić jako okładkę dowolne zdjęcie. Domyślnie jest to zdjęcie o numerze porządkowym 1. Kliknięcie miniatury albumu (okładki) otworzy zawsze pierwsze zdjęcie z albumu.

8) ID=1, kolumny: 3, stosunek: 4:3, ikonka: nie, wyrównanie: góra

9) ID=2, kolumny: 3, stosunek: 1:1, ikonka: nie, wyrównanie: góra, tytuły: tak