MP CMS - System Zarządzania Treścią

Prostota obsługi, wielkie możliwości

AUTORYZACJA!
Dostęp do instrukcji oraz poradników tylko po zalogowaniu. Jeśli jesteś naszym Klientem i nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się z Administratorem.

Kategorie są odpowiednikiem "teczek" w których umieszczone są odpowiednio posortowane dokumenty. Nie są obowiązkowym elementem strony internetowej, ale znacznie mogą ułatwić odbiorcom dotarcie do zakładek i podstron o podobnej treści. Idealnie nadają się do przechowywania w jednej zakładce wszystkich aktualności, poradników, sesji fotograficznych czy posortowanych tematycznie wpisów na blogu.

Istotną kwestią w przypadku kategorii jest to że Kategoria prezentuje fragmenty stron w niej umieszczonych, a więc nie można zmienić opisów czy zdjęć Stron w niej wyświetlonych z poziomu edycji kategorii. Aby edytować te elementy, należy edytować każdą Stronę osobno poprzez zakładkę Zarządzanie Stronami.

Wystarczy że internauta wejdzie w daną Kategorię a uzyska dostęp do wszystkich przypisanych do niej zakładek (Stron). Układ tych stron, ilość oraz informacje z nimi związane mogą zostać dostosowane do potrzeb serwisu www (przykłady).

Okno edycji lub tworzenia nowej kategorii, podzielone jest na cztery karty. Każda z tych kart posiada przyporządkowane do niej funkcje. Aby utworzyć kategorię wystarczy nadać jej Nazwę Kategorii z karty Treść i Ustawienia Podstawowe, jednak aby wizualnie dostosować ją do własnych potrzeb, zwrócić uwagę należy na wszystkie ustawienia, także te z pozostałych części tej zakładki, których opisy znajdują się poniżej.

Ustawienia Podstawowe

FunkcjaOpis funkcji
Nazwa Kategorii Nazwa Kategorii widoczna jest tylko w kilku przypadkach:
 • w pasku tytułu strony w przeglądarce internetowej i wyszukiwarce (wynik szukania),
 • w informacjach o stronie jeśli wyświetlają link do kategorii w jakiej strona się znajduje,
 • w mapie strony,
 • w module odpowiedzialnym za wyświetlenie pozycji strony w strukturze strony w Breadcrumb
 Breadcrumb - specjalny typ nawigacji pozwalający pokazać gdzie obecnie na stronie znajduje się użytkownik - na przykład: [Nazwa Strony] / [Kategoria] / [Nazwa Zakładki]. PRZYKŁAD
Alias Po uzupełnieniu pola Alias, wpisane słowo lub zwrot staje się linkiem do danej strony co jest bardziej użyteczne niż wygląd linku do kategorii w przypadku jego braku. Jeśli uzupełnimy alias, link do strony wyglądać będzie następująco domena.pl/[alias] czyli na przykład domena.pl/portfolio. W przypadku zaś gdy Alias nie zostanie uzupełniony, link do kategorii przyjmie formę domena.pl/[ID kategorii]-[Nazwa Kategorii bez spacji i polskich znaków] czyli domena.pl/kategoria-1-portfolio.

Podczas uzupełniania Aliasu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:
 • Alias musi być unikalny w kontekście całej strony - jeśli słowo lub zwrot jest już w użyciu zostanie zwrócony komunikat "zajęty",
 • Alias nie może zawierać polskich znaków, spacji i znaków specjalnych - zostaną one usunięte,
 • Alias nie może rozpoczynać się od cyfry ani zawierać samych cyfr - może to skutkować brakiem dostępu do kategorii.
Uzupełnienie Aliasu jest bardzo wskazane - dzięki temu strona szybciej i z większą dokładnością zostanie zindeksowana w wyszukiwarkach (Google, Bing) co przekłada się na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. Najlepiej jak alias nawiązuje do Nazwy Kategorii.
Jeśli Alias dla danej Kategorii zostanie zmieniony lub usunięty, należy we wszystkich miejscach na stronie gdzie został ręcznie wpisany przypisać nowy jej alias lub wskazać adres bez aliasu. Dotyczy to głównie treści zakładek oraz nawigacji (menu).
Po usunięciu Aliasu lub jego zmianie, w przypadku gdy dany Alias nie zostanie przypisany do innej strony/kategorii, nadal będzie możliwe wejście do danej zakładki przy jego użyciu jednak nastąpi przekierowanie na nowy Alias lub na link bez Aliasu Alias usunięty jest bowiem archiwizowany na wypadek gdyby do zakładek w Państwa stronie linkowały inne serwisu www zewnętrzne. Możliwość ta zniknie po całkowity usunięciu Aliasu z pamięci strony czego można dokonać za pośrednictwem narzędzia w zakładce Zarządzanie Treścią >> Aliasy.
Szablon Szablon pozwala określić układ w jakim zostaną wyświetlone Strony przypisane do danej Kategorii. Domyślnie w MP CMS zaprojektowane są cztery typy szablonów
 • Szablon jedno kolumnowy Standardowy w którym włączenie miniatur stron pozwala pokazać obrazek obok fragmentu danej zakładki,
 • Szablon jedno kolumnowy Blog w którym obrazkiem jest zdefiniowany podczas tworzenia Strony/Zakładki banner lub inny element typu Slajder, pokaz zdjęć czy film z Youtube,
 • Szablon dwu kolumnowy Standardowy w którym obrazki umieszczone są nad fragmentami tekstu stron umieszczonych w Kategorii
 • Szablon jedno kolumnowy Profile który przypomina szablon Standardowy jedno kolumnowy z tym że daje możliwość wyświetlenia przy fragmencie danej strony informacji o pracowniku jak: adres e-mail, konto facebook, link do strony www. Dodatkowo strony umieszczone w tej kategorii, jeśli szablon serwisu www na to pozwala, automatycznie po wejściu w rozwinięcie danej strony (poprzez "czytaj więcej") wyświetlą zdjęcie pracownika zdefiniowane w Zarządzanie Stronami >> Obrazy i Multimedia >> Obrazek
Każdy szablon prezentuje tylko elementy Stron przypisanych do danej Kategorii. Aby zmienić tytuł danej Strony, fragment tekstu o niej (wprowadzenie), tagi albo element graficzny (obraz, pokaz zdjęć, video) należy każdą ze Stron edytować w Panelu Administracyjnym w Zarządzanie Treścią >> Zarządzanie Stronami i w oknie edycji danej Strony zmienić takie elementy jak:
 • W karcie Treść i Ustawienia Podstawowe - Temat, Fragment, Tagi,
 • W karcie Ustawienia Dodatkowe zdefiniować Typ Strony,
 • W karcie Obrazy i Multimedia w zależności od Typu Strony i szablonu Miniaturę i Banner a dla Stron o typie innym niż Tekst  określić typ i ilość elementów wyświetlanych.
Więcej na temat Stron w Opisie Funkcji oraz w artykule: Jak utworzyć nową podstronę / zakładkę?
Więcej na temat Szablonów oraz porady i przykłady w artykule: Jak utworzyć kategorię podobnych stron?
Język Język a raczej Typ Strony pozwala przypisać odpowiednie pliki językowe wyświetlane w elementach systemowych danej zakładki. Chodzi zarówno o pliki językowe danej Kategorii jak "Drukuj", "Czytań" "Data dodania" w liście stron jak i pliki językowe wykorzystywane we wszystkich standardowych modułach użytych w tej Kategorii (Panel logowania, Newsletter).
Jeśli strona daje możliwość użycia więcej niż jednego Języka (możliwe dla wersji MP CMS PRO), proszę się upewnić że utworzono dla danego typu strony (Języka) odpowiednie moduły - miedzy innymi Menu czy Slajder Jak utworzyć nowy Panel?., Następnie po wyborze Typu Strony dla Kategorii lub Zakładki, przejść do karty Ustawień Strony i Aktywnych Paneli by włączyć odpowiednie moduły. PRZYKŁAD
Typ danych Definiuje sposób wprowadzania danych w polu Treść znajdującym się w karcie Treść i Ustawienia Podstawowe. Domyślnie jest to treść podstawowa wprowadzana za pomocą Edytora Wizualnego. Jest jednak możliwość wprowadzenia treści w tym polu w języku PHP. Wtedy też należy przestrzegać wszelkich zasad składni tego języka - zmiana typu danych zalecana jest tylko osobom biegłym w PHP i HTML.
Proszę Pamiętać że jeśli pole Treść jest już zapełnione tekstem lub kodem PHP / HTML, niezalecana jest zmiana typu danych
Dostęp do stron Dostęp do stron określa typ odbiorców którzy mogą wyświetlić strony z danej Kategorii. Dostęp do stron dzieli się na:
 • Publiczny -- Strony z tej Kategorii mogą wyświetlać wszyscy w tym niezalogowani internauci (goście) - chyba że dana Strona ma zdefiniowany swój dostęp na poziomie wyższym niż Publiczny. W takim wypadku strona nie wyświetli się w Kategorii nawet jeśli Kategoria jest Publiczna.
  Dostęp dla internautów wygląda następująco:
  • Strona publiczna umieszczona w Kategorii publicznej będzie dostępna dla gości,
  • Strona dla Użytkowników lub Administratorów  w kategorii publicznej będzie niedostępna dla gości,
  • Zakładka (Kategorii dostępna publicznie będzie dostępna dla gości, Użytkowników i Administratorów
  • Zakładka Kategorii nie wyświetli stron dla Użytkowników i Administratorów nawet jeśli sama ma dostęp Publiczny
  • Jeśli zakładka Kategorii i Strona w niej umieszczona jest publiczna może zobaczyć ją każda grup dostępu.
  Kategoria Publiczna nie wyświetli niezalogowanym Stron jeśli wymagają one uprawnień Użytkownik lub wyższych.
 • Użytkownik - Ten typ dostępu oznacza że po pierwsze nie ma możliwości wyświetlić danej Kategorii nawet za pomocą linku bezpośredniego - osoba niezalogowana zostanie cofnięta na stronę główną serwisu. Po drugie osoba która spróbuje wejść w zakładkę /podstronę umieszczoną w tej kategorii, także zostanie cofnięta na stronę główną serwisu - nawet jeśli sama zakładka posiada Dostęp Publiczny.
  Dostęp dla internautów wygląda następująco:
  • Strona publiczna umieszczona w Kategorii dostępnej dla Użytkownika będzie niedostępna dla gości,
  • Strona dla użytkowników umieszczona  w kategorii dostępnej dla Użytkownika będzie niedostępna dla gości,
  • Zakładka (Kategorii dostępna dla Użytkowników będzie niedostępna dla gości
  • Zakładka Kategorii nie wyświetli stron dla Użytkowników nawet jeśli sama ma dostęp Publiczny
  • Jeśli zakładka Kategorii i / lub Strona w niej umieszczona jest dla Użytkownika może zobaczyć ją tylko Użytkownik lub Administrator.
 • Administrator - Ten typ dostępu oraz dostępu dla Super Administratora cechują się ograniczeniem dostępu zarówno dla Użytkowników jak i niezalogowanych gości. Oznacza to że można daną kategorię oraz wszystkie umieszczone w niej strony (publiczne, dla użytkowników, dla administratorów) ukryć przed grupami dostępu innymi niż Administrator. Mogą to być więc poradniki, teksty wewnętrzne czy inne zakładki techniczne z którymi żeby się zapoznać potrzebne będą uprawnienia administracyjne.
  Dostęp dla internautów i użytkowników wygląda następująco:
  • Strona publiczna umieszczona w Kategorii dostępnej dla Administratora będzie niedostępna dla gości i użytkowników
  • Strona dla Administratora umieszczona  w kategorii dostępnej dla Użytkownika lub publicznej  będzie niedostępna dla grup z wyjątkiem Administratorów,
  • Zakładka Kategorii dostępna dla Administratora będzie niedostępna dla gości i użytkowników
  • Zakładka Kategorii nie wyświetli stron dla Administratorów nawet jeśli sama ma dostęp Publiczny lub Użytkownika
  • Jeśli zakładka Kategorii i / lub Strona w niej umieszczona jest dla Administratora może zobaczyć ją tylko Administrator lub Super Administrator.
Treść Pole Treść pozwala wprowadzić tekst lub inna zawartość do zakładki danej kategorii, która to zawartość wyświetli się nad listą przypisanych do Kategorii stron. Jest to pole nieobowiązkowe w przypadku Kategorii i pozwala na przykład napisać wprowadzenie lub opis stron w niej zaprezentowanych.W przypadku gdy pole to nie będzie uzupełnione, Kategoria wyświetli tylko przypisane do niej strony.
Więcej na temat sposobu wprowadzania zawartości za pomocą Edytora Wizualnego w XXX

Ustawienia Dodatkowe

FunkcjaOpis funkcji
Strony Określa ile stron z danej kategorii zostanie wyświetlonych na raz w zakładce Kategorii. Możliwe  są warianty: 3, 6, 10, 20, wszystkie lub brak stron. Oznacza to że na jednej zakładce Kategorii jednocześnie zostanie wyświetlona dana ilość umieszczonych w niej Stron. Jeśli całkowita ilość stron będzie większa niż określony limit, na dole kategorii utworzona zostanie paginacja.

Przykład wyglądu paginacji
Jeśli zostanie wybrana opcja braku stron, żadna ze stron z danej kategorii nie zostanie w niej wyświetlona - możliwy będzie jednak nadal dostęp do Stron poprzez linki bezpośrednie - o ile nie będzie to kolidowało w ustawieniami dostępu.
Proszę pamiętać że dla opcji wszystkich stron, przy dużej ich ilości Kategoria może działać wolno z dużym obciążeniem zasobów serwera - z powodu dużej ilości treści i zużycia transferu związanego z opcjonalnym wykorzystaniem grafik i zdjęć.
Kolejność Dzięki tej opcji możliwe jest określenie kolejności w jakiej wyświetlone zostaną strony w danej Kategorii. Sortowanie może odbyć się po warunkach takich jak data dodania, alfabetycznie lub po numerze porządkowym podstron. Sortowanie może być malejące lub rosnące. Dzięki tym różnym opcjom można stworzyć blog z najnowszymi wpisami na początku a z najstarszymi na końcu lub też posortować artykuły lub porady alfabetycznie w formie A-> Z lub Z -> A.
Nawigacja bloga Nawigacja blogowa nie ma wpływu na Kategorię jako taką i na jej wygląd lecz dodaje w podstronach w niej umieszczonych funkcję przewijania pomiędzy podstronami / wpisami. Dzięki temu wchodząc w stronę danej Kategorii na dole danego posta wyświetlana jest prosta paginacja pomiędzy umieszczonymi w Kategorii tej samej stronami.
Autorzy  --
Przycisk "Czytaj" Aktywowanie tej opcji, w podglądzie Kategorii doda przycisk umożliwiający wejście do rozwinięcia danej Strony. Jest to dodatkowa opcje wejścia gdyż z widoku Kategorii wejście do podstron w niej zawartych w standardzie jest możliwe już na kilka innych sposobów:
 • w każdym przypadku i konfiguracji kategorii poprzez kliknięcie tytułu strony,
 • w przypadku gdy strony w Kategorii posiadają Obraz lub Banner - poprzez jego kliknięcie
  W przypadku gdy strony z kategorii ma zdefiniowany typ inny niż text, czyli zamiast bannera lub obrazka prezentują galerię w postaci Pokazu Slajdów (Slider) czy miniatur- Galeria Mała,  kliknięcie danego elementu wyświetli elementy galerii w pełnym rozmiarze bez przejścia do wnętrza wpisu. PRZYKŁAD
  Więcej o typach Stron w sekcji Zarządzanie Stronami.
 • Gdy tekst w polu Fragment  danej Strony, jest dłuższy niż ograniczenie ilości znaków wynikające z konfiguracji Kategorii w polu Długość Fragmentów (zdefiniowane niżej). W takim przypadku tekst we wprowadzeniu do strony, będzie kończył się znakami "..." za którymi to zostanie umieszczony link do rozwinięcia Strony z opisem "Czytaj więcej"
  • Aby zwrot ten się nie pojawiał proszę skrócić opis strony w polu Fragment w zarządzaniu Stronami lub zwiększyć limity znaków w polu Długość Fragmentów w zarządzaniu daną Kategorią
  • Aby zwrot ten  pojawił się przy wszystkich Stronach proszę zmniejszyć ilość znaków w polu Długość Fragmentów poniżej, lub też wydłużyć opisy w polu Fragment dla każdej Strony w zakładce Zarządzanie Stronami.
  Administrator nie może decydować o tym czy na końcu uciętego Fragmentu pojawi się zwrot "Czytaj więcej". CMS robi to automatycznie dla Fragmentów dłuższych niż limit znaków.
Tekst przycisku Dodatkowy przycisk Czytaj może posiadać w obrębie całej kategorii inny niż domyślny napis. W zależności od typu kategorii jaką Państwo utworzycie i zawartych w niej stron można w dowolny sposób dostosować ten napis. Może to być zarówno domyślne "Czytaj" jak i ustawione ręcznie: Zobacz, Czytaj Więcej, Przejdź do Strony itd. PRZYKŁAD
Długość fragmentów Opcja ta określa ile znaków ma się składać na opis każdej ze Stron w danej Kategorii. Opis tekstowy we wprowadzeniu pobierany jest z ustawień każdej ze Stron w zakładce Panel Administracyjny > Zarządzanie Stronami > Fragment na karcie Treść i Ustawienia Dodatkowe. Pola fragment daje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości znaków z przedziału 0-9999.
 • 0 - Fragment tekstu dla wszystkich podstron zostanie usunięty. Efekt taki sam można osiągnąć nie uzupełniając pola Fragment w Zarządzaniu Stroną.
 • 1-9999 - Wszystkie strony z danej Kategorii pokażą tekst w takim zakresie znaków. Jeśli długość tekstu dla którejś ze Stron jest dłuższa niż limit znaków, tekst zostanie obcięty a na końcu fragmentu zostanie dodany ".. czytaj więcej" wraz z podlinkowaniem do rozwinięcia Strony.
 • Puste pole oznacza brak limitu - cały opis zostanie wyświetlony.
Proszę pamiętać że uzupełniane dla każdej Strony pole Fragment może zawierać tylko czysty tekst (plain text) a więc nie może zawierać znaczników html, list punktowych, obrazków a nawet podziału na akapity czy odstępów  wymuszonych za pomocą "Enter'a".
Multimedia Multimediami w ujęciu wyglądu Kategorii są grafiki pojedyncze lub elementy galerii wyświetlone przy Fragmentach danych Stron. W przypadku Stron wyświetlonych w Kategorii, multimedia dzielimy według typu Stron:
 • Strony Tekstowe - w przypadku stron tekstowych, elementem multimedialnym którego widoczność definiuje niniejsza opcja, jest Obraz lub Banner.
 • Strony multimedialne - w przypadku pozostałych typów Stron (zakładek serwisu), elementem multimedialnym wyświetlanym w zakładce Kategorii są wybrane elementy wybranej Galerii. W zależności od typu strony obrazy z Galerii  mogą zostać zaprezentowane pod postacią: miniatur, dużych zdjęć, pokazu slajdów czy karuzeli.
Więcej na temat Obrazów i Multimediów w dziale: Obrazy i Multimedia.
W przypadku gdy multimedia zostaną wyłączone przy użyciu tej opcji, ustawienia te zostaną zastosowane dla wszystkich Stron umieszczonych w zakładce danej Kategorii.

Pozycja mediów Pozycja multimediów względem Fragmentu tekstu. Opcja jest współdzielona dla wszystkich Szablonów Kategorii  dlatego też ułożenie tych elementów podzielić można na dwa typy:
Nad / Lewo
 • umieszcza zdjęcie na prawo od tekstu  dla układu 1 kolumna,
 • umieszcza zdjęcie nad tekstem dla układu 2 kolumny i Blog
Pod / Prawo
 • umieszcza zdjęcia na lewo od tekstu dla układu 1 kolumna
 • umieszcza zdjęcia pod tekstem dla układu 2 kolumny i Blog
Pozycja Multimediów jest zignorowana jeśli ignorowana jeśli żadna z umieszczonych w Kategorii zakładek nie ma zdefiniowanych multimediów lub też jeśli Multimedia s ą wyłączone za pomocą opcji powyżej.
Informacje Pozwala pokazać sekcję z informacjami. W obecnej wersji CMS'a w skład bloku z informacjami w podglądzie Kategorii wchodzą: data publikacji, ilość wyświetleń, przycisk drukowania (lub pdf). Sekcja ta znajduje się przeważnie pod tytułem Strony. Funkcja przydatna w przypadku aktualności czy artykułów.
Pokaż tagi Pozwala pokazać w podglądzie Kategorii Tagi zdefiniowane dla każdej ze Stron w zakładce Zarządzanie Stronami >> Treść i Ustawienia Podstawowe >> Tagi. Dzięki wyświetlonym w ten sposób tagom, możliwe jest szybsze dotarcie poprzez wyszukiwarkę do stron zawierających w Treści szukany Tag.W przypadku gdy pole Tagi nie zostanie zdefiniowane indywidualnie dla każdej ze Stron, opcja ta nie zadziała dla danej Strony.
Uwidocznienie Tagów bardzo dobrze wpływa na pozycjonowanie strony poprzez tworzenie wielu powiązań pomiędzy Stronami i Zakładkami w serwisie www
Proszę pamiętać że Tagi oddzielone przecinkami muszą wystąpić w polu Treść danej Strony w identycznej formie gramatycznej - czytaj więcej.
Tagi nie mają nic wspólnego ze słowami kluczowymi (keywords) opisanymi poniżej.
Udostępnienia Pozwala pokazać w podglądzie Kategorii opcje społecznościowe takie jak publikacja czy polubienia w portalach społecznościowych. W zależności od budowy Kategorii i Stron które zostają omówione podczas procesu tworzenia strony www, możliwe są takie opcje jak przycisk "lubię to", czy podziel się "Twitter", "Facebook", "Google+", "Nasza Klasa". Link / Przycisk zawsze wskazuje daną stronę przy której jest umieszczony.
Opcja pokazuje tylko te opcje które zostały zaprojektowane podczas tworzenia strony www bez możliwości definiowania osobno dla wybranych social media.
Meta Title Meta tytuł (ang. meta title) jest nagłówkiem, który pojawia się na górnym pasku przeglądarki lub otwartej karty podczas przeglądania danej strony (zakładki). To także nazwa strony, która reprezentuje daną stronę w wynikach wyszukiwania podawanych przez wyszukiwarki internetowe. W przypadku MP CMS meta tytuł Kategorii składa się z dwóch elementów.
 1. Tytuł danej zakładki (w tym wypadku kategorii) wynikający z jej nazwy (Nazwa Kategorii) lub właśnie wartości z niniejszego pola Meta Title  jeśli treść wyświetlana w przeglądarce ma być inna niż Nazwa Kategorii.
 2. Nazwa Strony definiowana globalnie dla wersji językowej (typu) serwisu www z zakładce Ustawienia >> Ustawienia Podstawowe >> Nazwa Strony.
Dla stron Kategorii będzie to [Nazwa Kategorii] - [Nazwa Strony] albo [Meta Title Kategorii] - [Nazwa Strony]
Opcja jest przydatna jeśli zależy nam by strony przypisane były do Kategorii z krótkimi nazwami np "Portfolio", "Artykuły" a w wynikach wyszukiwania (np Google) zakładka Kategorii podpisana była tytułem "Portfolio prac XXX" czy "Artykuły i poradniki MP CMS". Mozna użyć tej opcji także do skrócenia Nazwy Kategorii w wynikach wyszukiwania gdzie całkowita długość  Tytułu nie powinna przekroczyć 75 znaków.
Meta Title zadziała tylko w przypadku wyświetlania danej zakładki w wynikach wyszukiwarek internetowych oraz w karcie przeglądarki. W obrębie całego serwisu www automatyczne linki do Kategorii zostaną opisane Nazwą Kategorii.
Cały meta tytuł składający się z Nazwy Kategorii / Meta Title oraz z Tytułu Strony nie powinien być dłuższy niż 75 znaków.
Meta Author Meta Autor określa poprzez atrybut kto jest autorem strony. Domyślnie jest pobierany z ustawień strony, Jeśli jednak autorem danej zakładki lub tekstów w niej umieszczonych jest inna osoba /  firma warto zmienić tą wartość.
Słowa Kluczowe Serwis internetowy powinien zawierać element Słowa Kluczowe (ang. meta keywords). Słowa kluczowe wpisane w treść elementu meta keywords powinny występować w treści strony internetowej. Unikalne treści na stronie napisane przez właściciela strony lub copywritera SEO powinny zawierać wplecione słowa kluczowe.

Meta keywords powinny więc występować także w treści strony lub paneli. Słowa kluczowe mogą być zwrotami składającymi się z 2-3 słów a każdą frazę lub pojedyncze słowo kluczowe oddzielamy przecinkiem ","" a nie średnikiem";"
Słowa kluczowe są niezależne od Tagów a ich dobrór lepiej zlecić pozycjonerowi lub copywriterowi.
Meta keywords definiujące daną zakładkę powinny być unikalne i nie występować w takiej samej konfiguracji w innych zakładkach (Kategoriach, Stronach)
Brak zdefiniowania Słów Kluczowych sprawi że w pole meta keywords danej Kategorii zostaną wczytane globalne słowa kluczowe z ustawień językowych serwisu Ustawienia >> Ustawienia Podstawowe >> Słowa Kluczowe
Słowa Kluczowe nie są widoczne gołym okiem na stronie lub w wynikach wyszukiwania - są tylko sczytywane przez roboty indeksujące wyszukiwarek internetowych.
Meta Opis Opis (ang meta description) to tekst, który pojawia się w wynikach wyszukiwania Google pod adresem URL. Służy on przede wszystkim do tego, aby osoby szukające treści w internecie mogli stwierdzić, czy dana strona będzie dla nich odpowiednia, zanim na nią wejdą. Meta – opis powinien zatem być uzupełniony w ten sposób, aby dostarczyć informacji użytkownikom. Opis powinien mieć do 160 znaków. W przypadku Stron i Kategorii powinien w zwięzły sposób opisywać treść zakładki Kategorii.

Hierarchia uzupełniania tagu Meta Description dla kategorii wygląda następująco:
 1. Jeśli dana zakładka ma uzupełniony Meta Opis, pojawi się on w wynikach wyszukiwania oraz podczas publikacji linków w portalach społecznościowych.
 2. Jeśli Strona nie ma Meta Opisu zostanie wczytany Opis z wersji językowej serwisu w Ustawienia >> Ustawienia Podstawowe >> Opis
Efekt:
Cały meta opis nie powinien być dłuższy niż 160 znaków (dłuższe opisy zostaną skrócone przez CMS).

Układ Stron i Aktywne Panele

Karata ta umożliwia zdefiniowanie indywidualnego wyglądu dla każdej ze Stron i Kategorii. Jak widać na strukturze poniżej, okno zarządzania układem podzielone jest według struktury całej strony www opatrzonego w MP CMS. Okno to pozwala dla każdej zakładki indywidualnie wczytać logo, menu czy inne nietypowe moduły. Jeśli strona jest wielojęzyczna, elementy takie także powinny być stworzone w odniesieniu do każdego z języków a następnie podczas tworzenia strony / zakładki odpowiednio przypisane.

Przed zapisem Strony / Kategorii proszę się upewnić czy aktywne są w nich odpowiednie panele.
Struktura strony a panele:

Mamy więc podział strony na

 • panele w nagłówku
 • panele środkowe
 • panele lewe i prawe
 • panele dolne
 • panele w stopce

Aby móc wybrać dany Panel przy użyciu tej opcji i przypisać go do danej Kategorii, należy najpierw utworzyć go za pomocą menedżera paneli dostępnego w Panelu Administracyjnym w zakładce Zarządzanie Treścią >> Panele. Należy tez zwrócić uwagę podczas tworzenia Panelu do jakiej sekcji zostanie przypisany gdyż tylko w tej sekcji może zostać włączony dla danej zakładki.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją: Jak utworzyc nowy panel / widget?
Aby ułatwić Państwu edycję paneli, podczas tworzenia jednojęzycznej strony internetowej definiujemy niektórym panelom opcję automatycznej aktywacji: Najczęściej są to logo, menu, menu boczne czy dane adresowe w stopce. Przy stronach wielojęzycznych dla każdej nowej zakładki / strony trzeba  wybrać panele manualnie w zależności od wybranego języka.

Strona wykorzystująca MP CMS posiada domyślnie szablon zbudowany z siatki 12 kolumnowej wykorzystującej Bootstrap. Oznacza to że cała szerokość strony to 12 kolumn, połowa 6 kolumn a ćwiartki składają się z 3 kolumn. Podział ten jest niewidoczny a jedynie odczytywany przez przeglądarki internetowe w celu prawidłowego wyświetlenia szerokości odpowiednich elementów. 

Domyślnie  szablon strony ma ustawioną szerokość siatki na 12 kolumn natomiast sekcje boczne o ile są włączone odpowiednio po 3 kolumny. Przy założeniu że wartości sekcji nie zostały zmienione ( a jest taka możliwość), to po aktywacji paneli w wybranych sekcjach bocznych (podświetlą się na zielono) otrzymamy szerokość centralnej części strony odpowiadającej za prezentacje treści (ang. content):

 • 12 - 0 = 12 jeśli w sekcji lewej i prawej nie będzie aktywowanych paneli PRZYKŁAD
 • 12 - 3 = 9 jeśli w sekcji lewej lub prawej wystąpią aktywne panele PRZYKŁAD
 • 12 - (3+3) = 6 jeśli w sekcji lewej i sekcji prawej wystąpi chociaż jeden aktywny panel PRZYKŁAD
W zależności od budowy szablonu strony, może się okazać że umieszczenie danego panelu w sekcji nagłówka lub środkowej oraz dolnej i w stopce, odniesie inny efekt wizualny - aby dać Administratorowi możliwość dostosowania strony do własnych potrzeb  najczęściej sekcja nagłówka od środkowej oraz dolna od stopki różnią się kolorem tła lub szerokością bloków w nich umieszczonych o czym przekonać się można dopiero po uruchomieniu panelu w danej sekcji.
Jeśli nie widzą Państwo danego Panelu w tej karcie a macie pewność że był tworzony - możliwe że jego opcje widoczności są ograniczone lub jest nieaktywny. W ustawieniach paneli proszę sprawdzić czy Panel jest włączony oraz czy nie ma opcji widoczności "Ukryj w moduł w polu edycji podstron".

Obrazy i multimedia

W przypadku zakładki Kategorii, karta ta umożliwia wgranie lub przypisanie obrazka wyświetlanego w mediach społecznościowych (social media). Należy Pamiętać by obrazek ten nie był zbyt duży ani z byt mały oraz musi zostać wgrany do katalogu /media/images/page_thumbs/small/ względem katalogu głównego strony www.

Sugerowane wymiary wybieranego w tym miejscu obrazka mogą zostać zignorowane - mają za zadanie tylko tak dobrać rozmiar obrazu by prawidłowo wyświetlał się podczas upubliczniania linku do Kategorii w serwisach takich jak Facebook, Google+, Nasza Klasa itd.

Aby wybrać obraz należy kliknąć w link Wybierz Obraz a następnie w zależności od tego czy grafika znajduje się już w katalogu:

 1. wybrać obraz i kliknięciem myszy wczytać go do Pola Miniatury,
 2. w oknie menedżera kliknąć ikonę Wyślij a następnie po wybraniu i wgraniu pliku w formacie jpg, png, gif z dysku, wczytać go kliknięciem do Pola Miniatury.

Jeśli uznają Państwo że grafika nie spełnia wymogów co do wielkości (szerokość x wysokość), obraz może zostać przycięty za pośrednictwem  linku Przytnij Obraz. Aby przyciąć obraz należy:

 1. wybrać obraz jak opisano powyżej,
 2. kliknąć przycisk Przytnij Obraz,
 3. w nowym oknie w górnej części wybrać rozmiar pola przycięcia obrazu, którego podgląd widoczny będzie w dolnej części okna,
 4. kliknąć przycisk Zapisz Obraz aby zastosować zmiany lub Anuluj Edycję by wrócić do Edycji Kategorii.
Przycięcie obrazu Kategorii nie jest wymagane gdyż obrazek jeśli w ogóle zostanie zdefiniowany, wyświetlony zostanie tylko w mediach społecznościowych wraz z linkiem do kategorii i jej skróconym opisem pobranym z pola Meta Opis

Przykładowe Kategorie

Po wejściu w każdą Kategorię demonstracyjną, nad spisem Stron widoczny jest przykładowy opis konfiguracji w niej wykorzystany.
Na wygląd Stron w Kategoriach będą miały także wpływ elementy uzupełniane z poziomu ich edycji w  Zarządzanie Stronami takie jak: Fragment, Tagi, Autor, Obrazy i Multimedia.

układ 1 kolumna, sekcja boczna, multimedia i obrazy (lewa), informacje o stronach, social media

PRZYKŁAD

układ 1 kolumna, sekcja boczna, multimedia i obrazy (prawa), informacje o stronach, czytaj

PRZYKŁAD

układ 1 kolumna, sekcja boczna, brak multimediów, informacje o stronach, czytaj

PRZYKŁAD

układ 2 kolumny, bez sekcji bocznych, multimedia i obrazy

PRZYKŁAD

układ 2 kolumny, sekcja boczna, brak multimediów, informacje o stronach

PRZYKŁAD

układ Blog, sekcja boczna, multimedia i obrazy, informacje o stronach, czytaj

PRZYKŁAD

układ Blog, 2 sekcje boczne, brak multimediów, brak informacji, czytaj

PRZYKŁAD